Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Two Novel Lyso-Ornithine Lipids Isolated from an Arctic Marine Lacinutrix sp. Bacterium 

  Kristoffersen, Venke; Jenssen, Marte; Raid Jawad, Heba; Isaksson, Johan; Hansen, Espen; Rämä, Teppo; Østnes Hansen, Kine; Andersen, Jeanette Hammer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-31)
  The Lacinutrix genus was discovered in 2005 and includes 12 Gram-negative bacterial species. To the best of our knowledge, the secondary metabolite production potential of this genus has not been explored before, and examination of Lacinutrix species may reveal novel chemistry. As part of a screening project of Arctic marine bacteria, the Lacinutrix sp. strain M09B143 was cultivated, extracted, ...
 • Powder fever and its impact on decision-making in avalanche terrain 

  Mannberg, Andrea; Hendrikx, Jordy; Johnson, Jerry; Hetland, Audun (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-09)
  We examined the effect of emotions, associated with “powder fever”, on decision-making in avalanche terrain. Background: Skiing in avalanche terrain is a voluntary activity that exposes the participant to potentially fatal risk. Impaired decision-making in this context can therefore have devastating results, often with limited prior corrective feedback and learning opportunities. Previous research ...
 • Hva påvirker og forklarer individers vaner og fysisk aktivitet: mulige endringer underveis i Covid-19 perioden 

  Bottolfs, Andreas Halvorsen; Kruse, Marni (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-07)
  Formålet med denne studien har vært å undersøke hva som påvirker fysisk aktivitet blant voksne. Som underordnet problemstilling har vi også kartlagt mulige endringer etter utbruddet av Covid-19. Situasjonen er slik at kun en av tre nordmenn oppfyller minimumskravet om fysisk aktivitet og forskning har antydet at Covid-19 har ført til en reduksjon i fysisk aktivitet. Dette koster samfunnet mye i form ...
 • Geographical Variation of the Impact by the Covid-19 Pandemic in Norway. How much has the covid-19 pandemic affected excess mortality and excess decline in employment in Norway on a geographical level in 2020? 

  Hansen, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  This thesis investigates the geographical variation of excess mortality and excess decline in employment, during the covid-19 pandemic in Norway. The data were collected from Statistics Norway and The Norwegian Labour and Welfare Administration. The method tells you how much the present value are greater or lesser, compared to previous years. Excess mortality and decline in employment were ...
 • Seeking causal effects from a rule change. How did changing the “roughing the passer rule” in 2018 affect salaries for quarterbacks in the NFL? 

  Jakobsen, Thomas Tolla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Following concerns for players safety, the National Football League (NFL) chose to protect the quarterbacks (QB) further by changing the “roughing the passer rule” in 2018. This paper studies the effect this rule change had on QB salaries. This is done by applying a Difference-in-Differences approach on salary data stretching from 2013 to 2021. Our estimate show how the salary increase following the ...
 • Hvordan kontroversiell merkeaktivisme påvirker forbrukeratferd 

  Hansen, Sigurd Birk; Lunde, Sigurd Andre Baustad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Denne studien tar for seg sammenhengen mellom graden av kontrovers og forbrukeratferd innenfor en praksis som stadig øker i popularitet: Merkeaktivisme. Etter hvert som forbrukere forventer at bedrifter og merker tar mer samfunnsansvar, blir det enda viktigere å se på hvordan praksiser som merkeaktivisme gir utslag på forbrukeratferd. “Hvordan påvirker merkeaktivismens grad av kontrovers forbrukerens ...
 • Intensjon til å feriere i Norge - Betydningen holdninger, sosiale normer, ressurser og barrierer har for forbrukeren under en pandemi 

  Akerø, Carla Benedicte; Lund, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som påvirker intensjonen til å feriere i Norge. Dette gjøres ved å undersøke holdninger, sosiale normer og oppfattet atferdskontroll som inngår i det teoretiske rammeverket Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). Rammeverket er videre utvidet med variabler som kan bidra ytterligere til å forklare bakenforliggende aspekter ved holdning og oppfattet ...
 • The impact of Electricity insecurity on the performance of small and medium size enterprises-The case of Cameroon 

  Ef Ii, Pami-Pami (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Electricity is an important resource for an economy and its demand for the last decade have witness a significant increase. This work has as aim to study the impact of electricity insecurity on the performance of small and medium scale businesses in Cameroon within the period of 1980 to 2018. The study made use of time series data within the period of the study and uses two methodological approaches; ...
 • Relasjonskvaliteten i B2B relasjoner - effekten av kunders digitale kommunikasjonskompetanse 

  Engstad, Sara Emilie S.; Vikse, Kine S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Oppgavens formål er å undersøke hvordan relasjonskvaliteten i B2B relasjoner påvirkes av kunders digitale kommunikasjonskompetanse. Oppgaven skrives i det samme tidsrommet som COVID-19 pandemien pågår, og tar utgangspunkt i økt bruk av digital kommunikasjon som følge av pandemien. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier fra tidligere studier av relasjonskvalitet, og inneholder dimensjoner av ...
 • Power of love? 

  Veretenikova, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-02)
  The detraditionalization in Norway is more marketed than in many other European countries. Women have more freedom to choose how much they want to work, what they want to study, and generally more freedom to decide how they want to live their lives. With detraditionalization, women gained more bargaining power also within the household, giving them more freedom to negotiate the equal distribution ...
 • Kunnskapsutvikling i næringsklynger - En case-studie av Arena-klyngen Marine Recycling Cluster 

  Andreassen, Robin Uppheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Næringsklynger blir i stadig større grad benyttet som næringspolitiske virkemidler for å bidra til innovasjon og verdiskapning i organisasjoner. En av de viktigste mekanismene bak en vellykket næringsklynge baserer seg på klyngens evne til å gjennomføre vellykket kunnskapsutvikling. Enkelte studier på næringsklynger antyder at det ikke er nok å være koblet sammen i en klynge for at ...
 • Sirkulær økonomi som konkurransemiddel for små og mellomstore bedrifter. Hvordan opplever forbrukere verdiene av et produkt basert på en sirkulær produksjonsprosess kontra et produkt basert på en tradisjonell produksjonsprosess? 

  Punsvik, Marcus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Formålet med denne oppgaven var se på hvordan produkter basert på gjenbruk av restmateriell, skapt gjennom en sirkulær økonomisk produksjonsstruktur, vurderes av forbrukere. I konteksten av sirkulær økonomi er det valgt å se på det gjenbruksbaserte produktet en kan konstruere ut av restmaterialer. Ved å fokusere på det gjenbruksbaserte produktet var oppgavens målsetning å bidra til å minske ...
 • Sosiale medier, impulskjøp og kjøpsavhengighet Årsaker og konsekvenser 

  Kvalheim, Malin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Formålet med denne oppgaven er å belyse om mennesker som bruker mye tid på (og er avhengig av sosiale medier) også har en tendens til impulskjøp og kjøpsavhengighet, og om dette kan begrunnes i underliggende individuelle forskjeller i personers personlighetstrekk, tilstander og verdier slik som variasjonssøkende personlighet, selvkontroll, selvtillit, hedonisme og materialisme. Det er også interessant ...
 • Lockdown Policies, Social Distancing Behaviour, and Literacy: An Empirical Analysis of the Role of Literacy on the Spread of Covid-19 

  Islam, Nazma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  The major concern of the world in the wake of COVID 19 is how to mitigate the severity of the infection with effective policies and making sure of the overall welfare of the society. Social distancing should be mandatory through strict government policies because unaware people do not internalize all its benefits. Individual’s awareness about social distancing behaviour is vital to reduce the spread ...
 • Engasjement hos gjester ved Norges arktiske universitetsmuseum 

  Wåhlberg, Kjersti; Hansen, Terese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt kundeengasjement og sensorisk stimuli påvirker vareprat og lojalitet hos gjester ved Norges arktiske universitetsmuseum. Det teoretiske rammeverket vårt bygger på tidligere forskning på engasjement og kundeatferd, og vi inkluderer entusiasme, interaksjon, oppmerksomhet, absorpsjon, interaksjon og sansing i vår konseptualisering. Ved hjelp av ...
 • Fra gründer til leder 

  Dybdahl, Ellen; Melkild, Irina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-26)
  Selv om det i ledelse- og entreprenørskapslitteraturen blir lagt vekt på hvor viktig ledelse er i startups for å overkomme de utfordringer og endringer som følger med vekst, finnes det få teoretiske og empiriske studier som sier noe om hvordan gründeren kan utøve ledelse for å håndtere utfordringene og lykkes med veksten (Renko, Tarabishy, Carsrud & Brännback, 2012). Sett i et samfunnsøkonomisk ...
 • Hvordan kan den tradisjonelle regnskapsføreren møte fremtiden? 

  Zahl, Birgitte; Normann, Margrethe Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Denne masteroppgaven undersøker hvordan regnskapsbransjen har blitt påvirket av digitalisering, og hvordan man kan bruke denne erfaringen videre. Vi har sett på de ulike delene av forretningsmodellen, og hvilke endringer digitaliseringen har gitt bransjen. Målet med oppgaven er at den kan brukes videre mot det grønne skiftet og hvordan regnskapsførere kan være mer proaktivt i forhold til hvordan ...
 • Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective 

  Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel Brit; Wagner, Martin; Olsen, Marianne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-03)
  Given the increasing attention on the occurrence of microplastics in the environment, and the potential envi-ronmental threats they pose, there is a need for researchers to move quickly from basic understanding to applied science that supports decision makers in finding feasible mitigation measures and solutions. At the same time, they must provide sufficient, accurate and clear information to the ...
 • På hvilken måte endres lederpraksis i norske kommuner som en følge av covid-19? 

  Laukslett, Yngve Zander; Barnung, Tom Henning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
  I denne oppgaven tar vi for oss hvordan statlige myndigheters covid-19 tiltak har påvirket samhandlingen og kommunikasjonen til kommunens toppledelse. Vi har avgrenset toppledelsen til kommunedirektører og ordførere, og har derfor ikke undersøkt om mellomledelsen eller øvrige ansatte i kommunen opplever en endring i lederpraksis som følge av covid-19. Med utgangspunkt i regjeringens ...
 • Metabarcoding as a quantitative tool for estimating biodiversity and relative biomass of marine zooplankton 

  Ershova, Elizaveta; Wangensteen, Owen S.; Descoteaux, Raphaelle; Barth-Jensen, Coralie Marie Christine; Præbel, Kim (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-31)
  Although metabarcoding is a well-established tool for describing diversity of pelagic communities, its quantitative value is still controversial, with poor correlations previously reported between organism abundance/biomass and sequence reads. In this study, we explored an enhanced quantitative approach by metabarcoding whole zooplankton communities using a highly degenerate primer set for the ...

View more