Det er for tiden ingen aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin.

 • Matrix factorization of multivariate Bernstein polynomials 

  Dalmo, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  Ordinary univariate Bernstein polynomials can be represented in matrix form using factor matrices. In this paper we present the definition and basic properties of such factor matrices extended from the univariate case to ...
 • Chip-based wide field-of-view nanoscopy 

  Ahluwalia, Balpreet Singh; Helle, Øystein Ivar; Diekmann, Robin; Øie, Cristina Ionica; McCourt, Peter A. G.; Schuttpelz, Mark (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-24)
  Present optical nanoscopy techniques use a complex microscope for imaging and a simple glass slide to hold the sample. Here, we demonstrate the inverse: the use of a complex, but mass-producible optical chip, which hosts ...
 • Chip Based Nanoscopy: Towards Integration and High-throughput Imaging 

  Ahluwalia, Balpreet Singh; Coucheron, David Andre; Helle, Øystein Ivar; Øie, Cristina Ionica; Dullo, Firehun Tsige (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Super-resolution optical microscopy, commonly referred to as optical nanoscopy, has enabled imaging of biological samples with a resolution that was only achievable previously using electron microscopy. Optical nanoscopy ...
 • Visjonens gjennomslagskraft. En casestudie om hvordan visjonen kan påvirke ansattes adferd 

  Leonhardsen, Magnus; Johansen, Simen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Mange organisasjoner har i dag utarbeidet sin egen visjon, en beskrivelse av en fremtidstilstand eller et overordnet mål de jobber mot (Jacobsen & Thorsvik, 2007). Forskning om visjoner har vært sentrert rundt toppledelsens ...
 • Suksesskriterier i krysskulturelle forretningsrelasjoner mellom franske kjøpere og norske selgere. En kvalitativ studie av dyader i sjømatnæringen 

  Høydahl, Tina Kristoffersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  I en stadig mer global forretningsverden der flere aktører er avhengig av eksportmarkedet for å oppnå nødvendig fortjeneste, spiller vellykkede krysskulturelle forretningsrelasjoner en viktig rolle for å sikre bedriftens ...

Vis mer