Aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin:

22 sep 2017: Tine Degerstrøm Stenvold

The impact of audit oversight in Norway: International collaboration and audit quality

 • Clinical validation of a new “call-out algorithm” for postoperative pain management: a two-center prospective randomized trial 

  Kuklin, Vladimir; Dybvik, Lisa; Skraastad, Erlend Johan; Yeltayeva, Aigerim; Konkayev, Aidos; Musaeva, Tatiana; Zabolotskikh, Igor; Bjertnaes, Lars J.; Dahl, Vegard; Ræder, Johan (Conference object; Konferansebidrag, 2017-05-06)
  The goal of modern postoperative pain management is to relieve pain while keeping side effects to a minimum. Still, in recent investigations, between 20% and 40% of all postoperative patients report high levels of pain ...
 • Sverige och Norge erbjöd fast job – Finland bara osäkerhet: Fick professurer i Tromsö 

  Viktorsson, Sören (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)
  När Finland inte förmår levera söker sig universitetslärare utomlands. Acatiimi har intervjuat några som fått jobb i Sverige samt Norge.
 • Bevaringsbiologi - Fjellrev i NINA 2005 

  Landa, Arild Magne; Strand, Olav; Kvaløy, Kirsti; van Dijk, Jiska Joanneke; Eide, Nina Elisabeth; Herfindal, Ivar; Linnell, John Durrus; Andersen, Roy (Research report; Forskningsrapport, 2005-11)
  Fjellrev Alopex lagopus er en av de mest utrydningstruede pattedyr i Norge og det er stort be-hov for kunnskap både om direkte og underliggende årsaker til fjellrevens tilbakegang så vel som mulige tiltak. ”Overvåkningsp ...
 • Effects of morphine or ketamine in rats with asphyxial cardiac arrest: a pilot study 

  Kuklin, Vladimir; Kondratyev, Timofey; Konkayeva, Maya; Akhatov, Nurlan; Sovershaev, Mikhail; Konkayev, Aidos; Tveita, Torkjel (Conference object; Konferansebidrag, 2017-05-06)
  Acute hypoxia results in uncontrolled release of glutamate and the consequent stimulation of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors, which affects the whole ionic homeostasis and finally activates apoptosis of neurons. ...
 • Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking 

  Erikstad, Kjell E; Bustnes, Jan Ove; Rikardsen, Audun; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Johnsen, Trond Vidar; Reiertsen, Tone (Research report; Forskningsrapport, 2006-01)
  Oppdrett av blåskjell har i de senere år økt sterkt i omfang i Norge, men kunnskapen om de økologiske konsekvensene av virksomheten er meget begrenset. Et betydelig problem som har oppstått i denne forbindelse er predasjon ...

Vis mer