Det er for tiden ingen aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin.

 • Chip-based wide field-of-view nanoscopy 

  Ahluwalia, Balpreet Singh; Helle, Øystein Ivar; Diekmann, Robin; Øie, Cristina Ionica; McCourt, Peter A. G.; Schuttpelz, Mark (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-24)
  Present optical nanoscopy techniques use a complex microscope for imaging and a simple glass slide to hold the sample. Here, we demonstrate the inverse: the use of a complex, but mass-producible optical chip, which hosts ...
 • Chip Based Nanoscopy: Towards Integration and High-throughput Imaging 

  Ahluwalia, Balpreet Singh; Coucheron, David Andre; Helle, Øystein Ivar; Øie, Cristina Ionica; Dullo, Firehun Tsige (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Super-resolution optical microscopy, commonly referred to as optical nanoscopy, has enabled imaging of biological samples with a resolution that was only achievable previously using electron microscopy. Optical nanoscopy ...
 • Visjonens gjennomslagskraft. En casestudie om hvordan visjonen kan påvirke ansattes adferd 

  Leonhardsen, Magnus; Johansen, Simen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Mange organisasjoner har i dag utarbeidet sin egen visjon, en beskrivelse av en fremtidstilstand eller et overordnet mål de jobber mot (Jacobsen & Thorsvik, 2007). Forskning om visjoner har vært sentrert rundt toppledelsens ...
 • Suksesskriterier i krysskulturelle forretningsrelasjoner mellom franske kjøpere og norske selgere. En kvalitativ studie av dyader i sjømatnæringen 

  Høydahl, Tina Kristoffersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  I en stadig mer global forretningsverden der flere aktører er avhengig av eksportmarkedet for å oppnå nødvendig fortjeneste, spiller vellykkede krysskulturelle forretningsrelasjoner en viktig rolle for å sikre bedriftens ...
 • Verdivurdering av Scandic Hotels AB 

  Wilhelmsen, Kari Alvestad; Pettersen, Tina Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Sammendrag Tema for denne avhandlingen er verdivurdering av det børsnoterte selskapet Scandic Hotels AB. Formålet har vært å estimere selskapets fundamentale verdi, og verdsettelsestidspunktet er satt til 27.April 2017. ...

Vis mer