• Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner. Porsanger k., Finnmark f. 

  Oppvang, Janne; Kjellman, Erik (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  I 2017 undersøkte Tromsø Museum en boplass fra eldre steinalder, ett árran fra middelalder og skyteskjul antatt å være samiske, men som viste seg å være av moderne karakter. Boplassen fra steinalder besto av ulike funnkonsentrasjoner og kunne dateres til perioden 8500-8200 f. Kr. Gjenstandsmaterialet var innholdsrikt med kjerner, tangespisser, eneggete spisser, mikrolitter og veldokumentert ...
 • Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f. 

  Niemi, Anja Roth; Cerbing, Mikael; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Storemyr, Per (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  I 2012-2013 ble et chertbrudd fra steinalderen undersøkt utenfor Alta i Finnmark. Undersøkelsen omfattet 1000 m2 av steinbruddet, og 3500 m2 av bosetingsområdene som lå like ved. I tillegg til utgravning ble det gjort eksperimenter med utvinning av chert i bruddet. Resultatene viser at bruddet ble brukt allerede 8400 f.Kr., og at fyrsetting var den viktigste metoden for å bryte chert fra berget. ...
 • Mirror therapy for phantom limb and stump pain: A randomized controlled clinical trial in landmine amputees in Cambodia 

  Ol, Ha Sam; Van Heng, Yang; Danielsson, Lena Elsa; Husum, Hans (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-03)
  <i>Background and aims</i>: The aim of the study was to examine the effect of mirror and tactile therapy on phantom and stump pain in patients with traumatic amputations, with particular reference to amputees in low-income communities.<p> <p><i>Methods</i>: The study was conducted with an open, randomized, semi-crossover case-control design in rural Cambodia. A study sample of 45 landmine ...
 • A qualitative study of clinical reasoning in physiotherapy with preterm infants and their parents: Action and interaction 

  Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2018-01-08)
  <i>Background</i>: Physiotherapists (PTs) in primary health care provide services to preterm infants and their parents after hospital discharge. The service should be collaborative and individualized to meet the family’s needs. In this study, we analyze pediatric PTs’ collaborative work in the clinical setting and investigate the PTs’ emerging clinical reasoning (CR) in interaction with the infant ...
 • Seismic sequence analysis and petroleum system indicators at the Oligocene-Miocene level in the southern North Sea 

  Poulsen, Johanne Schøning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  A thorough review of the Oligocene-Miocene stratigraphic evolution and depositional environments in the Norwegian part of the southern North Sea is presented and considered alongside observations of petroleum system indicators, from seismic-, core- and well-data. The reconstructed paleo-environments show a trend of fluctuating eustatic sea-levels, controlled by basin subsidence and uplift of the ...

View more