• Contrasting Spatial and Seasonal Trends of Methylmercury Exposure Pathways of Arctic Seabirds: Combination of Large-Scale Tracking and Stable Isotopic Approaches 

  Renedo, Marina; Amouroux, David; Albert, Céline; Bérail, Sylvain; Bråthen, Vegard Sandøy; Gavrilo, Maria; Grémillet, David; Helgason, Hálfdán H.; Jakubas, Dariusz; Mosbech, Anders; Strøm, Hallvard; Tessier, Emmanuel; Wojczulanis-Jakubas, Katarzyna; Bustamante, Paco; Fort, Jérôme (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-16)
  Despite the limited direct anthropogenic mercury (Hg) inputs in the circumpolar Arctic, elevated concentrations of methylmercury (MeHg) are accumulated in Arctic marine biota. However, the MeHg production and bioaccumulation pathways in these ecosystems have not been completely unraveled. We measured Hg concentrations and stable isotope ratios of Hg, carbon, and nitrogen in the feathers and blood ...
 • Oppsummering KOMII H-2017- V 2018. Arbeidsnotat i KOMII-prosjektet - en kort, stikkordsbasert oppsummering 

  Sørly, Rita; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Antonsen, Yngve; Skare, Roar (Research report; Forskningsrapport, 2018-08-17)
  Arbeidsnotatet presenterer en kort oppsummering av de viktigste funnene i KOMI-prosjektet – Kommunal Innovasjonsledelse og Innovasjonskultur - høst 2017 og vår 2018. Notatet har to deler. Del 1 tematiserer erfaringer fra ulike deler av arbeidet knyttet opp mot implementering av arbeidspakker i Utviklingsprogrammet i Tromsø Kommune, høsten 2017. Del 2, våren 2018, undersøker suksessfaktorer ...
 • Risikopersepsjon og pandemi 

  Nilssen, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-01)
  COVID-19 førte til de mest omfattende tiltakene Norge har opplevd siden andre verdenskrig. Blant tiltakene var en midlertidig stenging av alle landets barnehager, før de etter omtrent fem uker ble gjenåpnet igjen. Denne studien har undersøkt hva som har påvirket risikopersepsjonen til foresatte og daglige ledere i barnehager under COVID-19-pandemien. Studien ser på rollen til sosio-politiske ...
 • Midlertidig boredekksarbeidere i olje – og gass –sektoren 

  Furu, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-26)
  Arbeidslivet er i stadig utvikling og en økende trend er bruk av midlertidige ansatte fra bemanningsforetak for å spare kostnader og øke fleksibilitet og spesialisering (Milch & Laumann, 2016). Studiens formål er å undersøke hvordan bruk av midlertidige ansatte fra bemanningsforetak påvirker sikkerheten på plattformer, her kalt innretninger, og vil avgrense seg til innleide boredekksarbeidere ...
 • Utenlandske arbeidstakere og ulykker i bygg og anlegg. En studie i faktorer som bidrar til å forklare den forhøyede risikoen som utenlandske arbeidere har for å bli rammet av arbeidsulykker innen bygg og anlegg 

  Smedvik, Christer Winther (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  De viktigste årsaksfaktorene som ble funnet og som bidrar til å forklare at det er en forhøyet risiko for utenlandske arbeidere å bli rammet av arbeidsulykker innen bygg og anlegg var: - Utilstrekkelig risikostyring opp mot de risikofaktorene som er knyttet til utenlandske arbeidere anses å være en dominant årsaksfaktor til ulykker med denne gruppen i bygg og anlegg. Disse risikofaktorene er blant ...

View more