• Treatment use and satisfaction among patients with psoriasis and psoriatic arthritis: results from the NORdic PAtient survey of Psoriasis and Psoriatic arthritis (NORPAPP) 

  Tveit, Kåre Steinar; Duvetorp, Albert; Østergaard, Mikkel; Skov, Lone; Danielsen, Kjersti; Iversen, Lars F.; Seifert, Oliver (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-22)
  <i>Background</i>: There are scarce data in Scandinavia about treatment satisfaction among patients with psoriasis (PsO)and/or psoriatic arthritis (PsA). The number of patients receiving systemic treatment is unknown.<p> <p><i>Objective</i>: To describe patients’experience of treatments for PsO/PsA in Sweden, Denmark and Norway, addressing communication with physicians, satisfaction with treatment ...
 • Tannhelsepersonells erfaringer vedrørende barn med mye karies og foreldrenes tannhelsekunnskap 

  Noori, Husna; Faizi, Heela (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
  I Norge har 20 % av barn 80 % av de registrerte kariesangrepene. Forskning viser at foreldres kunnskap, atferd og evne til å forstå helseinformasjon påvirker barnets tannhelse. Vi ville undersøke hvilke erfaringer tannleger/tannpleiere har vedrørende disse barna og deres foreldre. Tanker om hvordan man kan på best mulig måte ivareta disse barnas tannhelse var også av interesse. Hensikten med intervjuet ...
 • The relationship between personality characteristics of dentists, dental anxiety, negative stories, and negative experiences with dental treatment. 

  Lillejord, Vetle; Lillejord, Sondre; Furnes, Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-18)
  Background: Negative stories about the dentist are prevalent in mass-media and in social discourse. There are few studies about the effect of this, and we know that dental anxiety has not decreased over time, even though there have been a lot of changes in dental care. This study explores the impact of dental anxiety, negative stories and negative experiences on the rating of dentists’ personality ...
 • Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten i Troms 

  Bremer, Eirik Samuelsen; Berntsen, Hanna Aksnes; Pedersen, Inger-Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-18)
  Bakgrunn: Personer som mottar hjemmesykepleie har ifølge Lov om tannhelsetjenesten rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at på landsbasis er det under en fjerdedel som benytter seg av dette tilbudet. Man vet at levealderen har steget jevnt siden 1950-tallet og man forventer at den fremdeles kommer til å stige de ...
 • Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (Norwegian). Oversettelse av et internasjonalt diagnostisk verktøy. 

  Hansen, Arianne Holmgren; Walderhaug, Marte; Sanchez, Aina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Formål: Hensikten med prosjektet er å bidra til å utvikle en norsk versjon av Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD). En norsk versjon av DC/TMD vil kunne tilrettelegge for presis diagnostikk av pasienter med norsk bakgrunn og resultatmål fra Norge vil medvirke i internasjonal klinisk forskning av berørte pasientgrupper på tvers av kulturer. Bakgrunn: På engelsk benyttes ...

View more