Doctoral presentations of current interest, where the thesis is available in Munin:

28 Sep 2018: Ivar Kristian Thomassen

Octaiodoporphyrin and Octaiodocorrole: Isolation of a Cis Porphyrin Tautomer

28 Sep 2018: Tatiana N. Ageeva

Live-storage of wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality properties

 • Prøvehistorikk hos kvinner med livmorhalskreft, kvinner med grove celleforandringer og kvinner med normal celleprøve 

  Olafsen, Kristina Benedikte Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-19)
  Formål: Evaluere deltagelse i, og effekten av, screeningprogrammet mot livmorhalskreft hos kvinner med livmorhalskreft sammenlignet med kvinner med cervikale intraepiteliale neoplasier grad 3 (CIN3) og kvinner med normal celleprøve (kontrollgruppe). Materiale og metode: Prøvehistorikk fra 187 kvinner med livmorhalskreft, 368 kvinner med CIN3 og 743 kontroller med normal prøve i Troms og Finnmark ...
 • Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose 

  Brattebø, Marte Sandstå (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
  Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) er eit nytt behandlingsalternativ for pasientar med attakkprega multippel sklerose (MS) i Norge som har betydeleg sjukdomsaktivitet til tross for tilgjengeleg immunmodulerande behandling etter gjeldande retningslinjer. Det er i dag få pasientar som oppfyller dei norske kriteria og per desember 2016 har kun 22 pasientar fått behandling i Norge, ...
 • Prevention of Obesity in Norway - a literary analysis of what works and areas of improvement 

  Hansen, Sara Isabella Setrinen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
  Background: The rising numbers of obesity worldwide and in Norway calls for action on both treatments and prevention. Aim: The aim of this study is to explore the causes and prevalence of obesity worldwide, and to furthermore explore current prevention strategies against obesity in Norway. Method: Analysis of literature found through search in online databases like PubMed, Medline, UpToDate, ...
 • Ordning for militært tilsatte i praksis 

  Morfjord, Bjørn Otto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne studien har undersøkt hvordan innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) og Forsvarets incentivprosjekt (FIN) har påvirket motivasjon og turnover-intensjonen til de ansatte innenfor OR-kategorien i Sambandsbataljonen. Innføringen av OMT representerer en anerkjennelse av spesialist-kompetanse på lavt nivå og tilrettelegging av et livslangt karriereløp for den nylige opprettede OR-kategorien, ...
 • Hvordan få flere til å bli igjen? En studie om hvordan man kan motivere flere unge til å bli igjen på bygda for å arbeide 

  Olsen, Michelle Kristiansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Fraflytting og sentralisering er ikke ukjente fenomener, og som vi vet er det enormt mange unge som flytter fra bygda til byen når de er ferdig med videregående skole. Formålet med denne studien var derfor å se på hva som kunne motivere unge til å bli igjen på bygda for å arbeide, i stedet for å flytte til storbyen. Valg av case falt på Sortland, en bygd i Nordland hvor handel står som ...

View more