• On the resistance of epiphytic cyanobacteria of the Kola Bay to the effects of oil hydrocarbons in the aquatic ecosystem 

  Pugovkin, Dmitry V.; Miroshnichenko, E.S.; Voskoboinikov, Grigory M.; Jensen, John Beck; Liaimer, Anton (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  The epiphytic communities of cyanobacteria of Fucus vesiculosus L. of the Kola Bay are able to bear the high amounts of the oil products in the environment. The results of studying the resistance of epiphytic cyanobacterial communities to oil pollution using both classical (cultural) and molecular-genetic methods of microbiological analysis have been presented. The objects of the study are the ...
 • Å utvikle samfunnsborgere i fremtidens skole. Betydningen av globalisering av sted og stat 

  Lind, Eirik Gjessing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Diskursanalysen ser på hvordan begrepet globalisering brukes av Ludvigsen-utvalget (NOU 2015:8) og Stortingsmelding 28 (Kunnskapsdepartementet, 2016). Denne bruken sees opp mot teori utviklet av Ulrich Beck (2006) og Doreen Massey (1997), og et alternativt perspektiv på samfunnsutviklingen presenteres. Et perspektv som leder frem til fremtidens skole bør utdanne elevene i for hold til et kosmopolitisk ...
 • Digitalisering og robotisering i NAV - hvordan oppleves prosessene? 

  Øvergård, Iren Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Undersøkelsen ble foretatt i en økonomienhet i NAV. Regjeringen belyser gjennom Stortingsmeldinger hva som forventes i samfunnet og legger dermed føringer for arbeids- og velferdspolitikken. NAV sine tjenester må respondere på samfunnsutviklingen, og digitaliseringen som skjer i samfunnet berører medarbeidere internt i organisasjoner. Funnene fra undersøkelsen viser at informantene opplever ...
 • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige. 

  Hansen, Linda Elisabeth; Berg-Sletteng, Siri; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ledere. ...
 • Meaning making in special needs pedagogy: a theoretical study of Vygotsky's framework ideas and their impact on cognitive and social constructivist research on meaning making. 

  Melenteva, Marianna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  The master thesis focuses on the examination of the framework ideas on meaning making in Vygotsky’s holistic theory of child’s development and the analysis of the evolution of these ideas within the cognitivist and the social constructivist approaches. The thesis embarks on the understanding of how later research converges with Vygotsky’s ideas, how Vygotsky’s original ideas can be clarified, explained ...

Vis mer