Aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin:

11 jun 2018: Trygve Sølberg Ellingsen

Red cell distribution width and risk of venous thromboembolism

13 jun 2018: Simin Jamaly

Role of Extracellular Vesicles in the Pathogenesis of Venous Thromboembolism

26 jun 2018: Lene Antonsen

Sámegielaid modelleren – huksen ja heiveheapmi duohta giellamáilbmái

Vis mer