Recent additions

 • Hvordan opplever leger involvert i traumebehandling på lokalsykehus samarbeidet med traumesenter? 

  Angermo, Eivind; Arntzen, Snorre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Formål: Formålet med denne oppgaven var å kartlegge hvordan lokalsykehus med traumefunksjon opplever å bli ivaretatt av sitt traumesenter, når det kommer til overføring av traumepasienter, samt oppfølging gjennom kurs, møter og undervisning innenfor traumatologi. Materiale og metode: Datainnsamlingen har bestått av en spørreundersøkelse i to deler, hvor del to har tatt utgangspunkt svarene fra del ...
 • Impact of COVID-19 pandemic on mental health of pregnant women: An observational study 

  Birkelund, Karine Stiberg; Rasmussen, Solrun Stiberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Background: COVID-19 pandemic has spread rapidly throughout the world, with a high number of infected and deaths. It has undoubtedly made a huge impact on people’s lives, especially those more vulnerable. Aim: The aim of this study was to explore the mental health of pregnant women in Norway during the COVID-19 pandemic. Method: An online questionnaire in “Nettskjema” was spread through social ...
 • Sosioøkonomisk posisjon og bruk av fastlege, legevakt og alternativ behandler i Tromsø: En tverrsnittstudie. Datamateriale fra Tromsøundersøkelsen: Tromsø7 

  Gabrielsen, Kasper (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn Det er kjente sosiale ulikheter i helse i Norge, og myndighetene introduserte i 2006 helseforskjellsstrategien, med mål om å utjevne disse helseulikhetene. Ett av hovedpunktene i strategien er å redusere sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester. Imidlertid viser norske studier at det fremdeles er ulik bruk av helsetjenester mellom grupper med forskjellig utdanning og inntekt. Denne ...
 • Blood pressure, Severity of Stroke and Preventive Effects of Antihypertensive Therapy in Patients with Asymptomatic Internal Carotid Artery Stenosis - Is blood pressure and antihypertensive therapy associated with outcomes of stroke? 

  Abdikarim, Abdihakin Ali (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Introduction: Even though blood pressure (BP) lowering is important in the primary and secondary prevention of stroke, intensive BP lowering might be deleterious in some patients with asymptomatic carotid artery stenosis (ACAS). The optimal BP target for patients with ACAS is unknown. There are currently no studies showing the relationship between blood pressure and functional outcome of stroke in ...
 • Hormonal contraceptive use in first and second interpregnancy intervals of Norwegian-born women 

  Johannessen, Martha Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Background and objective: Short interpregnancy intervals (IPIs) are associated with low birthweight and preterm births, while long IPIs may increase the risk of pre-eclampsia and small for gestational age (SGA). IPIs among Norwegian women are not described in the literature. The aim of this study is to investigate interpregnancy intervals and use of hormonal contraception between first and second ...
 • Effect of PCBs in plasma on risk of postmenopausal breast cancer 

  Opsal, Tonje Koldal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Background: Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a group of persistent organic pollutants suspected to cause negative health effects such as cancer. However, the findings on breast cancer are inconsistent, and lack data on larger populations. The objective in this master thesis is to study the association between estimated plasma concentration of summed PCBs and the incidence of postmenopausal breast ...
 • Hormonal contraceptive use among Norwegian women before first childbirth 

  Jensen, Helene Marie Agejeva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Introduction: Despite no major change in sexual debut, the total fertility rate in Norway has been declining over recent years. With perfect use, most modern contraceptive methods are effective to prevent conceptions. Hormonal contraceptive use is high among Norwegian women, suggesting high awareness of contraceptive behaviour and planned parenthood. This study aims to examine the contraceptive use ...
 • Smerter hos nyfødte 

  Arntzen, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: Man kan i dag behandle og redde premature barn som fødes helt ned i 23. svangerskapsuke. Barna eksponeres for mange invasive og smertefulle prosedyrer den første levetiden. Det benyttes sjeldent optimal smertelindring under slike prosedyrer. Å eksponere premature spedbarn for smerter og ubehag kan ha uønskede utviklingsmessige konsekvenser. Materiale og metode: Studien er retrospektiv og ...
 • Koding av infeksjonsdiagnoser, forekomst og risikofaktorer for urinveisinfeksjon, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjoner. 

  Stensen, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Innledning. Formålet med oppgaven var å vurdere feilkoding av infeksjonsdiagnoser, forekomst av urinveisinfeksjoner, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjon, samt risikofaktorer for disse infeksjonene hos gravide og/eller fødende kvinner ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Materiale og metode. Opplysninger ble registrert retrospektivt fra det elektroniske journalsystemet DIPS ...
 • Improved quality of life after conservative treatment of obesity - A retrospective observational study 

  Pettersen, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Introduction: Obesity is a global and national health challenge. In Norway 23.0% of adults are obese. The clinical treatment for obesity is weight loss, either surgical or conservative. However, there is limited research on health-related quality of life (HRQoL) and conservative treatment of obesity. The primary aim of this study is to investigate changes in HRQoL from baseline to post-treatment for ...
 • Er studietrivsel og studieferdigheter av betydning for bruk av akademiske dopingmidler blant norske studenter? 

  Olsen, Emilie Vedø; Kjøndahl, Tone Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Formål: Undersøke om det er sammenheng mellom studietrivsel og/eller studieferdigheter og bruk av akademiske dopingmidler blant norske studenter ved høyere utdanning. Bakgrunn: Få studier har undersøkt bruk av akademisk dop i Norge. Studier fra utlandet rapporterer varierende prevalens og har undersøkt en rekke potensielt assosierte faktorer. Sammenhengen mellom studietrivsel og/eller -ferdigheter ...
 • Bruk av tidlig ultralyd hos gravide i Nord-Norge. En kartleggingsundersøkelse blant gravide i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. 

  Solheim, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Bakgrunn: Fosterdiagnostikk i Norge er regulert etter bioteknologiloven. Metoder som regnes som fosterdiagnostikk omfatter blant annet ultralyd, KUB-test (kombinert ultralyd og blodprøve), NIPT (non-invasive prenatal testing), fostervannsprøve og morkakeprøve. Stortinget vedtok våren 2020 at tidlig ultralyd skal tilbys alle gravide som en del av den offentlige svangerskapsomsorgen. Andel kvinner som ...
 • Medical school and self-reported practical skills: How do the UiT medical students acquire practical competence in emergency medicine skills? 

  Scott, Remi William; Sørensen, Frode; Fredriksen, Knut (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-28)
  Abstract Aims: To investigate how extracurricular healthcare-related (ECHR) work experience influenced University of Tromsø – The Arctic University of Norway’s medical students’ and graduates’ achieved level of practical training and their self-perceived confidence in selected practical skills believed to be important for emergency medicine. Materials and methods: Medical students and graduates ...
 • Anticancer activity of amphipathic barbiturates 

  von Hofsten, Susannah (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-06-20)
  Cancer is one of the leading causes of death worldwide. Challenges related to drug resistance, side effects, and poor response rates makes cancer treatment complicated. However, different forms of immunotherapy have been effective for some cancer patients. Oncolytic therapies which can be administered directly intratumorally represent a promising form of immunotherapy. The aim of oncolytic therapies ...
 • Amphipathic barbiturates as marine product mimics with cytolytic and immunogenic effects on head and neck squamous cell carcinoma cell lines 

  von Hofsten, Susannah; Langer, Manuel K; Korelin, Katja; Norvoll Magnussen, Synnøve; Ausbacher, Dominik; Anderssen, Trude; Salo, Tuula; Strøm, Morten B.; Bayer, Annette; Al-Samadi, Ahmed; Berge, gerd (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-03-30)
  The incidence of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is increasing and the conventional treatments for this form of cancer can be tough. Despite the success of existing immunotherapies in some HNSCC patients, many do not respond to this type of treatment. Thus, the development of novel anti-cancer therapies should be prioritized. In the current study, the anticancer activity of a panel ...
 • Lecithin and Chitosan as Building Blocks in Anti-Candida Clotrimazole Nanoparticles 

  Hemmingsen, Lisa Myrseth; Panzacchi, Virginia; Kangu, Lloyd Mbugua; Giordani, Barbara; Luppi, Barbara; Skalko-Basnet, Natasa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-05-25)
  The main focus when considering treatment of non-healing and infected wounds is tied to the microbial, particularly bacterial, burden within the wound bed. However, as fungal contributions in these microbial communities become more recognized, the focus needs to be broadened, and the remaining participants in the complex wound microbiome need to be addressed in the development of new treatment ...
 • Drop-out and transfer-out intentions: The role of socio-cognitive factors 

  Nemtcan, Efim; Sæle, Rannveig Grøm; Gamst-Klaussen, Thor; Svartdal, Frode (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2020-12-23)
  Academic attrition is a worldwide problem representing a significant economic loss and a disadvantage for students in terms of health and career prospects. We focus on the roles of academic skills, academic self-efficacy, and students' integration in exploring their relation to attrition intentions. Based on existing research, we expected a negative relation between academic skills and attrition ...
 • Why do students leave? Student-related factors and attrition intentions 

  Nemtcan, Efim (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-06-20)
  Established as a collection of scholars protecting their shared interests, higher education has become a driving force of economic development accountable to the government and society. However, changes in higher education have been accompanied by multiple challenges, including funding and quality assessment. This dissertation addresses one of these challenges facing academic institutions, academic ...
 • SIRT1 - a new mammalian substrate of nuclear autophagy 

  Wang, Lu; Xu, Caiyue; Johansen, Terje; Berger, Shelley L.; Dou, Zhixun (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-12-20)
  Macroautophagic/autophagic degradation of nuclear components (or nuclear autophagy) is a poorly understood area in autophagy research. We previously reported the nuclear lamina protein LMNB1 (lamin B1) as a nuclear autophagy substrate in primary human cells, stimulating the investigation of nuclear autophagy in the mammalian system. We recently reported the sirtuin protein SIRT1 as a new selective ...
 • Late-onset sepsis in very preterm infants in Norway in 2009-2018: A population-based study 

  Huncikova, Zuzana; Vatne, Anlaug; Stensvold, Hans Jørgen; Lang, Astri Maria; Støen, Ragnhild; Brigtsen, Anne Karin; Salvesen, Bodil; Øymar, Knut Asbjørn Alexander; Rønnestad, Arild Erland; Klingenberg, Claus Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-02-02)
  Objective To evaluate epidemiology and outcomes among very preterm infants (<32 weeks’ gestation) with culture-positive and culture-negative late-onset sepsis (LOS).<p> <p>Design Cohort study using a nationwide, population-based registry. <p>Setting 21 neonatal units in Norway. <p>Participants All very preterm infants born 1 January 2009–31 December 2018 and admitted to a neonatal ...

View more