Recent additions

 • Molar - Incisor Hypomineralization (MIH) and long - term exposure to 25 - hydroxyvitamin D, measured as Bone Mineral Density (BMD) in adolescents from Northern Norway: an epidemiological study based on the Tromsø study: “Fit Futures” 

  Dekkerhus, Kristin Adelaide (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-20)
  Aims: The basis of the study was to evaluate if MIH could be related to low levels of vitamin D. Vitamin D is understood to have a key role in both enamel and dentin formation, and maturation, in addition to skeletal integrity. BMD could give a clue of the participants’ long - term vitamin D exposure, indirectly giving a reflection of a possible vitamin D impact on enamel mineralization. Materials ...
 • Valg av kronemateriale for posteriore konstruksjoner blant offentlige tannleger ved universitetstannklinikker i Norge - En spørreundersøkelsesbasert studie 

  Gustavsen, Mari; Døhl, Emma A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-18)
  Hensikten med masteroppgaven er å få et innblikk i hvilke faktorer som påvirker valg av kronemateriale blant tannleger ansatt på offentlige klinikker, tilknyttet Universitet i Tromsø. Oppgaven fokuserer på posteriore, single kroner, og hva tannlegene vektlegger når de velger materiale. Når tannleger velger kronematerial, så kan flere faktorer påvirke valget, for eksempel antall praktiserende år, ...
 • Pre- and post-diagnostic blood profiles of chlorinated persistent organic pollutants and metabolic markers in type 2 diabetes mellitus cases and controls; a pilot study 

  Berg, Vivian; Charles, Dolley; Bergdahl, Ingvar A.; Nøst, Therese Haugdahl; Sandanger, Torkjel M; Tornevi, Andreas; Huber, Sandra; Fuskevåg, Ole Martin; Rylander, Charlotta (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-09)
  Objective - Several risk factors for type 2 diabetes mellitus (T2DM) are also associated with blood concentrations of persistent organic pollutants (POPs), and factors related to the disease may affect POP concentrations, and subsequent associations between POPs and T2DM. The purpose of this pilot study was to investigate the change in concentrations of lipids, hormones and POPs pre- and post-diagnosis ...
 • Covid-19-related misinformation on social media: a systematic review 

  Gabarron Hortal, Elia Dolores; Oyeyemi, Sunday Oluwafemi; Wynn, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-19)
  Objective - To review misinformation related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) on social media during the first phase of the pandemic and to discuss ways of countering misinformation.<p> <p>Methods - We searched PubMed®, Scopus, Embase®, PsycInfo and Google Scholar databases on 5 May 2020 and 1 June 2020 for publications related to COVID-19 and social media which dealt with misinformation ...
 • Physical capability, physical activity, and their association with femoral bone mineral density in adults aged 40 years and older: The Tromsø study 2015–2016 

  Hauger, Annette Vogt; Holvik, Kristin; Bergland, Astrid; Ståhle, Agneta; Emaus, Nina; Morseth, Bente; Strand, Bjørn Heine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-04-16)
  Summary: Since muscles can influence bone growth and vice versa, we examined if level of physical activity and physical capability tests can predict areal bone mineral density (aBMD). Both high activity level and good test performance were associated with higher aBMD, especially in women. <p> <p>Introduction: Muscle influences bone formation and vice versa. Tests of physical capability and level ...
 • Da laben hun tilhører stengte dørene, flyttet Solveig babyforskningen sin til Zoom 

  Sundquist, Jonas; Flatebø, Solveig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-08)
  Det så mørkt ut for Solveig Flatebøs doktorgradsarbeid da Norge erklærte unntakstilstand i mars i fjor. Så fikk hun en idé som gjorde forskningen mye lettere å gjennomføre.
 • Complete Genome Sequences of 12 Quinolone-Resistant Escherichia coli Strains Containing qnrS1 Based on Hybrid Assemblies 

  Kaspersen, Håkon; Haverkamp, Thomas Hendricus Augustus; Ilag, Hanna Karin; Øines, Øivind; Sekse, Camilla; Slettemeås, Jannice Schau (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-01-28)
  In total, 12 quinolone-resistant <i>Escherichia coli</i> (QREC) strains containing <i>qnrS1</i> were submitted to long-read sequencing using a FLO-MIN106 flow cell on a MinION device. The long reads were assembled with short reads (Illumina) and analyzed using the MOB-suite pipeline. Six of these QREC genome sequences were closed after hybrid assembly.
 • Clinical Lipidomics: Effects of Vitamin D in Human Adipose Tissue 

  Chan, Sze Mang Sammy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  Vitamin D is vital for calcium homeostasis and skeletal health, has immunomodulatory effects and is involved in the regulation of differentiation and proliferation of many different cell types. Adipose tissue is an important metabolic organ and a major organ for vitamin D storage. Though, the role of vitamin D and its function in adipose tissue is not fully explored. This thesis applies a solvent ...
 • Molecular modelling of interactions between antipsychotic drugs and receptors mediating antipsychotic effects and important side effects 

  Issifou, Halimatu Sadia T. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  Dopamine and serotonin are two neurotransmitters that exert their actions through mediation of dopaminergic and serotonergic receptors respectively. The receptors in focus in the current study, are the dopamine D2 and serotonin 5-HT2A receptors. Common for both receptors is that they are class A G-protein-coupled receptors consisting of seven transmembrane helices embedded in the lipid membrane of ...
 • Mest meningsfylte dager. En kvalitativ oppgave om sykepleieres opplevelse av eget arbeid i Psykisk helse og TSB 

  Edvardsen, Tone Benedict (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-09)
  Tema: Arbeidet til sykepleiere i feltet Psykisk helse og TSB Metode: Kvalitativ forskningsmetode, der semistrukturerte intervju ble utført. I utførelsen var det brukt lydopptak, som senere ble transkribert. Analyse: Malteruds (2017) STC Hensikten med studien var å få et innblikk i sykepleiere opplevelse av eget arbeid, når de arbeidet på en sengepost i spesialisthelsetjenesten. Resultatene viste at ...
 • Forskningsfeltet innvandrerhelse i Norge – en litteraturstudie 

  Eriksen, Linda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-05)
  Innledning: Migrasjon er relatert til helse i et komplekst samspill. Det er utfordringer knyttet til enkelte helseproblemer og til tilgjengelighet av helsetjenester for enkelte innvandrere. Forskningsaktiviteten innen innvandrerhelse er økende, men veksten er ustrukturert. Økt fokus kan videreføre arbeidet for likeverdige helsetjenester på en evidensbasert måte hvis forskningsfeltet systematiseres. ...
 • Potential candidates for ECPR in the catchment area of the University hospital in North Norway 

  Underdahl, Ole Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Introduction: Some studies report increased survival from out of hospital cardiac arrest (OHCA) with extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (ECPR), but the survival rates vary and heterogeneous study populations complicate comparison between studies. Aim: The purpose of this study was to find potential ECPR candidates among all OHCA cases in the catchment area of the University Hospital of ...
 • En perioperativ infusjon av GLP-1 forbedrer perifer insulinsensitivitet etter kirurgi 

  Hole, Mikal Jacob (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Postoperativ insulinresistens er assosiert med flere komplikasjoner, og behandling reduserer risiko. Inkretin-analogen GLP-1 forbedrer glykemisk kontroll, uten risiko for skadelig hypoglykemi, og kan potensielt øke postoperativ insulinsensitivitet i perifert vev samt redusere hepatisk glukoseutskillelse. Vi ønsket å finne ut av om en perioperativ infusjon av GLP-1 forbedrer insulinsensitiviteten ...
 • Hvordan radiologiske undersøkelser påvirker pasientflyt i akuttmottaket – en studie før og etter innføring av overlege i akuttmottak 

  Sandnes, Martine Mo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Innledning: Ventetid på radiologiske undersøkelser er en viktig årsak til store deler av ventetiden i akuttmottaket. Overfylte akuttmottak er et problem i hele verden, og å øke den legefaglige kompetansen i akuttmottaket er et tiltak som har vist seg å være nyttig i andre land. Det er derimot ingen som har sett på hva det spesifikt har gjort med ventetidene til radiologiske undersøkelser. Metode: ...
 • Natalizumab ved Multippel Sklerose. Praksis og erfaring fra Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø 

  Jaklin, Andreas Kildahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: Natalizumab (Tysabri®) er et immunmodulerende legemiddel som brukes som behandling mot multippel sklerose (MS). Det tilbys vanligvis som andrelinjebehandling, men enkelte pasienter med aggressiv sykdom starter direkte med natalizumab. Det er generelt et godt tolerert og effektivt legemiddel, men er assosiert med enkelte alvorlige bivirkninger, som den sjeldne tilstanden progressiv ...
 • Health and wellbeing in Norway: Population norms and the social gradient 

  Olsen, Jan Abel; Lindberg, Marie Hella; Lamu, Admassu Nadew (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-03)
  Measures of health-related quality of life are important in health technology assessments, and useful when analysing health inequalities across population sub-groups. This paper provides population norms on health and wellbeing in Norway based on two waves of a comprehensive health survey: Wave 6 of The Tromsø Study conducted in 2007/08 (N = 12,981) and Wave 7 conducted in 2015/16 (N = 21,083). By ...
 • Evaluering av In vitro metode for demineralisering av rotoverflaten 

  Bredeli, Aud Irene; Fjellsøy, Kristine; Fjær Skåre, Synne Alette (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Bakgrunn: Stadig flere eldre beholder sine egne tenner i høy alder. Blant de utfordringene som hyppig ses er blottlagte rotoverflater. Rotoverflatene er sårbare for kariesangrep og erosjoner. Målet for studien var å skape demineralisering in vitro på rotoverflater med et utvalg av fire syreløsninger. Vi skulle beskrive hvordan eventuelle demineraliseringer visuelt artet seg på rotoverflaten, og ...
 • Knowledge of, compliance with and attitudes towards, infection control routines in dental practice: a survey among dental students and dental faculty members in North-West Russia 

  Valkov, Egor; Klæbu, Sigurd; Lange, Sondre Halvor (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Infections are among the most significant healthcare problems in terms of the global perspective. Its increasing burden on healthcare settings may lead to a higher prevalence of antibiotic resistance, increased morbidity, and mortality among the patients who admit to health care institutions. Several antibiotic-resistant bacteria, including Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), which ...
 • In vitro micro-CT analyse av demineraliseringslesjoner på emaljeoverflaten 

  Hanssen, Mathias Gyllan; Johansen, Robert Julian; Olsen, Oda Bendika Damås (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Målsetting: Målet med dette masterforsøket er å danne demineraliseringslesjoner som ligner på initialkaries ved hjelp av 4 ulike syreløsninger på emaljeoverflaten in vitro, og deretter sammenlikne bildene utfra de diagnostiske kriteriene, definert under, for å se hvilken som gir det beste resultatet. Metode: 40 tenner ble samlet inn fra UTK og TkNN, hvor deretter 12 tenner ble randomisert valgt ut ...
 • Potential effect of airborne-particle abrasion (APA) on stainless steel and ceramic bracket base volume 

  Kniaziowski, Konrad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Background: Bracket failure due to loss of adhesion is common and influences treatment time and patient comfort in orthodontic practice. This pilot study is focused on a widely used adjunctive method for bracket recycling -Airborne-Particle Abrasion (APA) and its impact on the retentive mesh pad volume and surface area in two types of brackets. Objectivities: To explore potential loss of retention ...

View more