Recent additions

 • Clinical Lipidomics: Effects of Vitamin D in Human Adipose Tissue 

  Chan, Sze Mang Sammy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  Vitamin D is vital for calcium homeostasis and skeletal health, has immunomodulatory effects and is involved in the regulation of differentiation and proliferation of many different cell types. Adipose tissue is an important metabolic organ and a major organ for vitamin D storage. Though, the role of vitamin D and its function in adipose tissue is not fully explored. This thesis applies a solvent ...
 • Molecular modelling of interactions between antipsychotic drugs and receptors mediating antipsychotic effects and important side effects 

  Issifou, Halimatu Sadia T. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  Dopamine and serotonin are two neurotransmitters that exert their actions through mediation of dopaminergic and serotonergic receptors respectively. The receptors in focus in the current study, are the dopamine D2 and serotonin 5-HT2A receptors. Common for both receptors is that they are class A G-protein-coupled receptors consisting of seven transmembrane helices embedded in the lipid membrane of ...
 • Mest meningsfylte dager. En kvalitativ oppgave om sykepleieres opplevelse av eget arbeid i Psykisk helse og TSB 

  Edvardsen, Tone Benedict (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-09)
  Tema: Arbeidet til sykepleiere i feltet Psykisk helse og TSB Metode: Kvalitativ forskningsmetode, der semistrukturerte intervju ble utført. I utførelsen var det brukt lydopptak, som senere ble transkribert. Analyse: Malteruds (2017) STC Hensikten med studien var å få et innblikk i sykepleiere opplevelse av eget arbeid, når de arbeidet på en sengepost i spesialisthelsetjenesten. Resultatene viste at ...
 • Forskningsfeltet innvandrerhelse i Norge – en litteraturstudie 

  Eriksen, Linda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-05)
  Innledning: Migrasjon er relatert til helse i et komplekst samspill. Det er utfordringer knyttet til enkelte helseproblemer og til tilgjengelighet av helsetjenester for enkelte innvandrere. Forskningsaktiviteten innen innvandrerhelse er økende, men veksten er ustrukturert. Økt fokus kan videreføre arbeidet for likeverdige helsetjenester på en evidensbasert måte hvis forskningsfeltet systematiseres. ...
 • Potential candidates for ECPR in the catchment area of the University hospital in North Norway 

  Underdahl, Ole Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Introduction: Some studies report increased survival from out of hospital cardiac arrest (OHCA) with extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (ECPR), but the survival rates vary and heterogeneous study populations complicate comparison between studies. Aim: The purpose of this study was to find potential ECPR candidates among all OHCA cases in the catchment area of the University Hospital of ...
 • En perioperativ infusjon av GLP-1 forbedrer perifer insulinsensitivitet etter kirurgi 

  Hole, Mikal Jacob (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Postoperativ insulinresistens er assosiert med flere komplikasjoner, og behandling reduserer risiko. Inkretin-analogen GLP-1 forbedrer glykemisk kontroll, uten risiko for skadelig hypoglykemi, og kan potensielt øke postoperativ insulinsensitivitet i perifert vev samt redusere hepatisk glukoseutskillelse. Vi ønsket å finne ut av om en perioperativ infusjon av GLP-1 forbedrer insulinsensitiviteten ...
 • Hvordan radiologiske undersøkelser påvirker pasientflyt i akuttmottaket – en studie før og etter innføring av overlege i akuttmottak 

  Sandnes, Martine Mo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Innledning: Ventetid på radiologiske undersøkelser er en viktig årsak til store deler av ventetiden i akuttmottaket. Overfylte akuttmottak er et problem i hele verden, og å øke den legefaglige kompetansen i akuttmottaket er et tiltak som har vist seg å være nyttig i andre land. Det er derimot ingen som har sett på hva det spesifikt har gjort med ventetidene til radiologiske undersøkelser. Metode: ...
 • Natalizumab ved Multippel Sklerose. Praksis og erfaring fra Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø 

  Jaklin, Andreas Kildahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: Natalizumab (Tysabri®) er et immunmodulerende legemiddel som brukes som behandling mot multippel sklerose (MS). Det tilbys vanligvis som andrelinjebehandling, men enkelte pasienter med aggressiv sykdom starter direkte med natalizumab. Det er generelt et godt tolerert og effektivt legemiddel, men er assosiert med enkelte alvorlige bivirkninger, som den sjeldne tilstanden progressiv ...
 • Health and wellbeing in Norway: Population norms and the social gradient 

  Olsen, Jan Abel; Lindberg, Marie Hella; Lamu, Admassu Nadew (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-03)
  Measures of health-related quality of life are important in health technology assessments, and useful when analysing health inequalities across population sub-groups. This paper provides population norms on health and wellbeing in Norway based on two waves of a comprehensive health survey: Wave 6 of The Tromsø Study conducted in 2007/08 (N = 12,981) and Wave 7 conducted in 2015/16 (N = 21,083). By ...
 • Evaluering av In vitro metode for demineralisering av rotoverflaten 

  Bredeli, Aud Irene; Fjellsøy, Kristine; Fjær Skåre, Synne Alette (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Bakgrunn: Stadig flere eldre beholder sine egne tenner i høy alder. Blant de utfordringene som hyppig ses er blottlagte rotoverflater. Rotoverflatene er sårbare for kariesangrep og erosjoner. Målet for studien var å skape demineralisering in vitro på rotoverflater med et utvalg av fire syreløsninger. Vi skulle beskrive hvordan eventuelle demineraliseringer visuelt artet seg på rotoverflaten, og ...
 • Knowledge of, compliance with and attitudes towards, infection control routines in dental practice: a survey among dental students and dental faculty members in North-West Russia 

  Valkov, Egor; Klæbu, Sigurd; Lange, Sondre Halvor (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Infections are among the most significant healthcare problems in terms of the global perspective. Its increasing burden on healthcare settings may lead to a higher prevalence of antibiotic resistance, increased morbidity, and mortality among the patients who admit to health care institutions. Several antibiotic-resistant bacteria, including Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), which ...
 • In vitro micro-CT analyse av demineraliseringslesjoner på emaljeoverflaten 

  Hanssen, Mathias Gyllan; Johansen, Robert Julian; Olsen, Oda Bendika Damås (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Målsetting: Målet med dette masterforsøket er å danne demineraliseringslesjoner som ligner på initialkaries ved hjelp av 4 ulike syreløsninger på emaljeoverflaten in vitro, og deretter sammenlikne bildene utfra de diagnostiske kriteriene, definert under, for å se hvilken som gir det beste resultatet. Metode: 40 tenner ble samlet inn fra UTK og TkNN, hvor deretter 12 tenner ble randomisert valgt ut ...
 • Potential effect of airborne-particle abrasion (APA) on stainless steel and ceramic bracket base volume 

  Kniaziowski, Konrad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Background: Bracket failure due to loss of adhesion is common and influences treatment time and patient comfort in orthodontic practice. This pilot study is focused on a widely used adjunctive method for bracket recycling -Airborne-Particle Abrasion (APA) and its impact on the retentive mesh pad volume and surface area in two types of brackets. Objectivities: To explore potential loss of retention ...
 • Comparing apical bacterial leakage using two different obturation techniques in human upper incisors: An in vitro pilot study 

  Johansen, Signe Marie; Mikkelsen, Synne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-19)
  The materials and techniques for root canal obturation is critical for treatment success. Cold lateral condensation is a widely used obturation technique, but core carrier techniques requiring heat has been developed to overcome disadvantages with the cold obturation techniques. GuttaCore is a relatively new and unstudied core carrier technique in vitro. The bacterial leakage test has been regarded ...
 • Network Analysis: an approach to the study of drug-drug relations. Co-medication in Norwegian elderly and severe drug-drug interactions as examples 

  Askar, Mohsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Network analysis (NA) has been used for studying many social aspects. Employing of network analysis as an approach in the field of public health, to study the relations between patients or health workers and their potential effects in many medical perspectives, took a good share of researchers’ efforts as well. Few attempts have been conducted to use network analysis to study drug-drug relations ...
 • Collateral sensitivity in clinical mecillinam resistant isolates of Escherichia coli 

  Nguyen, Tammy Tam Hoai Thi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
  Background The rapid increase in antimicrobial resistance (AMR) has become a major threat to the successful management of infectious diseases. To counteract this global threat, development of novel treatment strategies is essential. A promising strategy may be exploiting collateral sensitivity; a phenomenon that occurs when a microorganism that has developed resistance to one antimicrobial agent, ...
 • Influence of environmental tonicity changes on lipophilic drug release from liposomes 

  Nikolaisen, Trygg Einar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-05-15)
  Introduction: Liposomes as drug delivery systems has been widely studied as a way to solubilize poorly soluble drugs, reduce side effects of chemotherapeutics and increase circulation time in vivo. Since the first descriptions of liposomes over 60 years ago, they have shown tendencies to shrink and swell when the external environment of the liposomes is altered. This phenomenon has been studied in ...
 • What predicts student decision to leave? A new perspective on academic attrition 

  Nemtcan, Efim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-02)
  The issue of attrition from higher education is a significant problem across Europe and especially Norway, where dropout rates are as high as 20-25%. In the current study, we address the issue from the perspective of attrition intentions that have been found closely associated with actual attrition behavior. In particular, we attempted to differentiate between types of students’ attrition intentions: ...
 • Provosert abort blant tenåringer i Finnmark - Tiltak som har bidratt til å redusere abortraten de siste år 

  Nilsen, Lisa Adeleide (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Bakgrunn: Økt tilgjengelighet på prevensjon og relevante helsetjenester er viktige faktorer for å redusere antall provoserte aborter. De siste årene har det vært en betydelig reduksjon i antall aborter blant tenåringsjenter i Finnmark og landet forøvrig. Dette etter at det har vært igangsatt flere nasjonale tiltak gjennom handlingsplaner. Finnmark har tradisjonelt hatt høy abortforekomst i Norge og ...
 • The consequences of an ADHD-score in the clinical range in adolescence for mental health in young adults. 

  Haldorsen, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Objectives To investigate the consequences of ADHD symptoms in adolescence to mental health as young adult, in a Norwegian population. Design and setting Data were obtained from the Norwegian Arctic Adolescent Health Study, a school-based survey conducted among 10th grade students in North Norway (2003-2005). This data were linked to the Norwegian Patient Registry(2008-2012). Participants In ...

View more