Recent additions

 • Fødselsstatistikken 2019 

  Macsali, Ferenc; Stangenes, Kristine Marie; Askeland, Olaug Margrete; Júlíusson, Pétur; Juliusson, Pétur Benedikt; Staff, Anne Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020)
  Hoveddelen av dataene fra Medisinsk fødselsregister (MFR) for 2019 ble publisert i juni i år. Data om mors helse før og under svangerskapet samt data fra nyfødtavdelingene er publisert nå i desember og er tilgjengelig i vår statistikkbank. MFR har i år pga. den pågående pandemien også hatt en ekstrapublisering med et utvalg av variabler for 2020 data. Sjekk våre nettsider for mer informasjon om ...
 • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Development and Well-being Assessment (DAWBA) 

  Brøndbo, Per Håkan; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-11-19)
  Beskrivelse. Development and Well-Being Assessment (DAWBA) ble utviklet på 1990-tallet i Storbritannia som et diagnostisk verktøy for å fange opp vanlige barne- og ungdomsdiagnoser (DSM-IV) (Goodman et al., 2000). Den norske oversettelsen ble gjort av Einar Heiervang, Kjerstin Søvik, Melanie Young, Anne Karin Ullebø og Ingrid Jangård Orre. Det finnes tre versjoner av DAWBA med spørsmål som rettes ...
 • Barnevernets undersøkelsesarbeid- oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen. Delrapport 1 

  Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla (Research report; Forskningsrapport, 2016-10-31)
  Denne rapporten er en oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen om barnevernets undersøkelsesarbeid. Rapporten inneholder oversikt over (i) erfaringer med bruk av utredningsmaler internasjonalt, (ii) risikovurderinger, (iii) brukernes erfaringer med barnevernundersøkelser og (iv) forhold som har betydning for barnevernets beslutninger etter en undersøkelse.
 • Sex-specific factors associated with lifetime suicide attempt among patients with alcohol use disorders 

  Pandey, Susmita; Bolstad, Ingeborg; Lien, Lars; Walby, Fredrik A; Myhre, Martin Øverlien; Bramness, Jørgen Gustav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-07-18)
  Background<p> <p>Patients with alcohol use disorder (AUD) are at high risk for suicide attempts. Mental health problems along with AUD-related factors may contribute to this increased risk. Studies have shown sex differences in rates and correlates of suicide attempts. <p>Aims <p>The purpose of the study was to examine mental-health-related and AUD-related factors associated with suicide ...
 • p62 and NDP52 Proteins Target Intracytosolic Shigella and Listeria to Different Autophagy Pathways 

  Mostowy, Serge; Sancho-Shimizu, Vanessa; Hamon, Mélanie Anne; Simeone, Roxane; Brosch, Roland; Johansen, Terje; Cossart, Pascale (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-06)
  Autophagy is an important mechanism of innate immune defense. We have recently shown that autophagy components are recruited with septins, a new and increasingly characterized cytoskeleton component, to intracytosolic Shigella that have started to polymerize actin. On the other hand, intracytosolic Listeria avoids autophagy recognition by expressing ActA, a bacterial effector required for actin ...
 • The Regulation of Steroid Receptor Co-activator-3 Activity by p38MAPK-MK2 Signaling Pathway 

  Shrestha, Anup (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2022-10-14)
  Steroid receptor co-activator-3 (SRC-3) is a co-activator that plays important roles in normal physiology and different diseases including cancer. Its activity is regulated by phosphorylation. Serine 857 (S857) is the most frequently reported phosphorylation site of SRC-3. In this work, we examined several kinases that could phosphorylate SRC-3 at S857 and explored the functional outcome incurred ...
 • Factors shaping initial decision-making to self-test amongst cohabiting couples in urban Blantyre, Malawi 

  Kumwenda, Moses; Munthali, Alister; Phiri, Mackwellings; Mwale, Daniel; Gutteberg, Tore Jarl; MacPherson, Eleanor; Theobald, Sally J.; Corbett, Liz; Desmond, Nicola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-06-15)
  In sub-Saharan Africa, most new HIV infections occur in stable relationships, making couples testing an important intervention for HIV prevention. We explored factors shaping the decision-making of cohabiting couples who opted to self-test in Blantyre, Malawi. Thirty-four self-tested participants (17 couples) were interviewed. Motivators for HIV self-testing (HIVST) emerged at three main levels. ...
 • Seroprevalence of SARS-Cov-2 Antibodies in Adults, Arkhangelsk, Russia 

  Krieger, Ekaterina Anatoljevna; Kudryavtsev, Alexander V; Sharashova, Ekaterina; Postoev, Vitaly; Belova, Natalia; Shagrov, Leonid; Zvedina, Julia; Drapkina, Oxana; Kontsevaya, Anna; Shalnova, Svetlana; Brenn, Tormod; Shkolnikov, Vladimir M.; Eggo, Rosalind M.; Leon, David Adrew (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-02)
  Population-based data on coronavirus disease in Russia and on the immunogenicity of the Sputnik V vaccine are sparse. In a survey of 1,080 residents of Arkhangelsk 40–75 years of age, 65% were seropositive for IgG. Fifteen percent of participants had been vaccinated; of those, 97% were seropositive.
 • Leder - Ramazzini 2/2022 

  Höper, Anje Christina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)
  I dette nummeret tar vi for oss prosjektarbeid i arbeids medisin som tema, med spesiell vekt på prosjekter I BHT. Men hva er egentlig prosjektarbeid?
 • Forskning i BHT 

  Skandfer, Morten (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)
  Arbeidsmedisinsk forskning må være relevant og svare på aktuelle utfordringer i samfunnet. Slik kommer faget fremover. Gjennom forankring i praksis kan nye problemstillinger fanges opp, hypoteser genereres og bedre løsninger skapes. Det inngår i et større bilde der økt samhandling mellom akademia og praksis etterspørres av myndighetene og aktørene selv. Det gjelder forøvrig også mange andre ...
 • Nucleic acid peptide nanogels for the treatment of bacterial keratitis 

  Obuobi, Sybil Akua Okyerewa; Mayandi, Venkatesh; Nurul, Azlyn Mohd Nor; Lee, Benedict Jiasheng; Lakshminarayanan, Rajamani; Pui Lai, Rachel Ee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-14)
  Cage-shaped nucleic acid nanocarriers are promising molecular scaffolds for the organization of polypeptides. However, there is an unmet need for facile loading strategies that truly emulate nature's host–guest systems to drive encapsulation of antimicrobial peptides (AMPs) without loss of biological activity. Herein, we develop DNA nanogels with rapid in situ loading of L12 peptide during the thermal ...
 • Comparability of plasma iohexol clearance across population-based cohorts 

  Eriksen, Bjørn Odvar; Schaeffner, Elke; Melsom, Toralf; Ebert, Natalie; van der Giet, Markus; Gudnason, Vilmundur; Indridasson, Olafur S.; Karger, Amy B.; Levey, Andrew S.; Schuchardt, Mirjam; Sørensen, Liv Karin; Pálsson, Runólfur (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-23)
  Rationale & Objective: Glomerular filtration rate (GFR) estimation based on creatinine or cystatin C level is currently the standard method for assessing GFR in epidemiologic research and clinical trials despite several important and well-known limitations. Plasma iohexol clearance has been proposed as an inexpensive method for measuring GFR that could replace estimated GFR in many research ...
 • Risk factors associated with brain aging in the 7th Tromsø study 

  Ali, Nabila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-08-19)
  Introduction: Aging is a natural biological process characterized by a deterioration of functions on multiple levels: molecular, cellular, organ-specific, and systemic. There is considerable variation between individuals in aging based on biological and functional markers. This variation forms the basis for the idea of "biological age," which measures a more representative age than chronological ...
 • «Hvilke erfaringer har behandlere på Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) med å vurdere henvisninger, særlig av ikke-vestlige innvandrere» 

  Haile, Yordanos (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-08-18)
  <p>Bakgrunn: Innvandrerbefolkning er en heterogen gruppe, og forekomsten av psykiske plager kan variere med hvor de kom fra, botid i Norge og innvandringsgrunn. De ikke-vestlige innvandrerne innbefatter flyktninger, asylsøkere, familiengjenforente og kvoteflyktninger. Opplevelse av krig og forfølgelse, traume og overgrep før og under flukt kan gjøre ikke-vestlige innvandrere mer sårbare for schizofreni ...
 • Impact of spiritual healing on moderate depression in adults:a study protocol of a randomised controlled trial (RCT) 

  Stub, Trine; Irgens, Audun Campbell; Hansen, Anne Helen; Knudsen-Baas, Olav; Gåskjenn, Cornelia; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-09-15)
  Introduction - Depression is a common mental disorder and the (global) leading cause of all non-fatal burden of disease worldwide. Currently, supported treatment for depression is antidepressant medication and different psychotherapeutic interventions. Many patients experience, however, adverse effects of antidepressant medication, while at the same time the access to psychotherapeutic interventions ...
 • Fysisk aktivitet hos personer med alvorlig til dyp grad av utviklingshemming – tjenesteyternes erfaringer 

  Abada, Lawrence (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-10)
  Denne oppgaven handler om tjenesteyteres erfaringer med fysisk aktivitet for personer med alvorlig til dyp grad av utviklingshemming. Forskning viser at funksjonshemmede generelt opplever ulike barrierer når de deltar i samfunnet, men enda viktigere er det at personer med alvorlig til dyp grad av utviklingshemming opplever større utfordringer sammenlignet med den øvrige befolkningen. Litteraturgjennomgangen ...
 • Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv - En studie av flyktningers erfaringer fra deltakelse i Introduksjonsprogrammet 

  Kolberg, Kai Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på intervju av fem personer som har erfaring med å være deltakere Introduksjonsprogrammet. Et kvalifiseringsprogram for å inkludere flyktninger til arbeidsdeltakelse. Studien har en fenomenologisk tilnærming, og følgende problemstilling belyses: Hvilken kjennskap har flyktninger med høyere utdanning til hurtigsporsordningen? - En studie ...
 • Establishment of an advanced flow cytometry protocol for analyzing immune cell subsets from lung cancer patients 

  Beyene, Sweet Yibio (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-08-22)
  Lymphocytes are known for their role in tumor promotion and tumor suppression. T cell infiltration of the tumor microenvironment has been linked to a better prognosis and outcome in various malignancies. CD8+ T cells can eliminate cancer cells by causing them to lyse, while CD4+ T cells can be both tumor promoting and tumor suppressing. However, the prognostic impact of functional lymphocyte subtypes ...
 • Arbeid og utviklingshemming - "If there is a will, there is a way"! Arbeidsgivernes erfaringer med inkludering av mennesker med utviklingshemming i ordinære bedrifter. 

  Myhre, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Etter avviklingen av HVPU-omsorgen i Norge på 1990-tallet, har det vært store visjoner om at målet om høy arbeidsdeltakelse også skal gjelde for mennesker med utviklingshemming. Til tross for innsats og politiske mål, viser forskning at arbeidsdeltakelse for denne gruppen er synkende. Bare 25 prosent av voksne med utviklingshemming er i dag i arbeid, men de arbeider hovedsakelig i skjermede virksomheter ...
 • Evaluering av implementeringen av RETHOS for studieprogrammene i tannpleie 

  Lundsbakken, Linda; Stein, Linda Maria; Moe, Rigmor; Haakens, Magnus; Sinderud, Marte Bogen; Aarstad, Åsne Kalland; Kronen, Katrine Moseid (Research report; Forskningsrapport, 2022-02-22)
  Denne rapporten omhandler implementeringen av retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene, RETHOS.<p> <p>NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert implementeringen av RETHOS gjennom tre ulike deler:<uli> <li>Kartlegging av etterlevelse av de nasjonale retningslinjene. Her presenteres det vurderinger fra sakkyndige om studieplanene ved institusjonene er i tråd med ...

View more