Recent additions

 • Rapport fra seksualvaneundersøkelsene i 1987, 1992, 1997 og 2002 

  Træen, Bente; Stigum, Hein; Magnus, Per (Research report; Forskningsrapport, 2003)
  Bakgrunn Kunnskap om befolkningens seksualvaner er nødvendig for å forstå, forutsi og forebygge spredning av seksuelt overførbare sykdommer slik som HIV/AIDS, klamydia, humant papilloma virus og herpes. Videre er slik kunnskap viktig for å forebygge uønskede svangerskap. På denne bakgrunn har Nasjonalt folkehelseinstitutt (fram til 2002 Folkehelsa) med 5 års mellomrom gjennomført undersøkelser for ...
 • Kvalitetskontroll av serologiske analyser. Virologisk-serologisk strategimøte 1. november 2001 

  Jenum, Pål A.; Haukenes, Gunnar; Simonsen, Gunnar Skov; Hareide, Bodolf (Research report; Forskningsrapport, 2001)
 • Dietary patterns in relation to incidence rate of pancreatic cancer – the Norwegian women and cancer cohort study. 

  Selinger, Eliska; Rylander, Karin Charlotta Maria; Skeie, Guri (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-09-29)
  Despite development in cancer treatment and prevention options during the past few years, cancer of the pancreas remains a diagnosis associated with poor prognosis and limited options for prevention. Diet has proven to be an important risk factor for development of many types of cancer, particularly for cancers of the digestive system. Still, evidence regarding its relation to pancreatic cancer ...
 • Associations between stressful life events in childhood/adolescence and adulthood: results from the 7th Tromsø survey 

  Thimm, Jens; Rognmo, Kamilla; Nermo, Hege; Johnsen, Jan-Are Kolset; Skre, Ingunn Berta Gjerdåker; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-07-26)
  Background: Exposure to highly stressful life events (SLEs), such as accidents, violence, or serious illness, is common. With the accumulation of SLEs, the risk of detrimental somatic and mental health outcomes increases. To understand patterns of SLE exposure, research into the associations between SLEs is needed.<p> <p>Method: The sample comprised 21,069 participants of the population-based ...
 • Gene expression in blood and cancer risk factors – Investigating associations of blood gene expression with Smoking, BMI, and Menopause in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) postgenome cohort 

  Baiju, Nikita (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-10-24)
  <p><i>Background:</i> Linking blood gene expression and common cancer risk factors represents an intriguing approach for gaining valuable biological insights. Smoking and obesity are important modifiable cancer risk factors. Menopause is also an important factor due to its impact on cancer risk. Still, there is limited or no research evaluating associations of blood gene expression profiles with ...
 • On the path to healing - A qualitative longitudinal study of colorectal cancer patients’ accounts of trajectories to healing in Norway 

  Hansen, Frank (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-10-18)
  <p><i>Background:</i> Persons diagnosed with cancer often suffer from long-term illness and have complex needs. Survival rates for cancer are increasing, although survivors’ quality of life may be severely compromised following cancer treatment. The National Cancer Strategy (2018-2022) aims to enhance individual care and quality of life for Norwegian cancer patients. In the past decade, person-centered ...
 • Research Assessments 

  Andreassen, Hege Kristin (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  How should research be assessed? This is a core question in all institutions supporting research activities. To legitimise their existence, their autonomy, and their power, higher education institutions need tools for assessment that can verify their position as society’s guardians of truth and critical thinking. In addition to regular evaluation of performance on an institutional level, usually ...
 • Prevention of Fetal/Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia (FNAIT) by prophylactic monoclonal antibodies. In vitro and preclinical evaluation of HPA-1a-specific antibodies 

  Mørtberg, Trude Victoria (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-10-19)
  The focus of this thesis is the condition fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) where maternal alloantibodies toward paternally inherited human platelet antigens (HPAs) cause depletion of fetal platelets. Clinical outcomes are heterogenous and can be asymptomatic, mild or severe bleedings, where intracranial hemorrhage (ICH) is the feared outcome as it may lead to lifelong disabilities ...
 • Kunnskap og vilje, men uten myndighet? : sykepleieres erfaringer med samhandling om legemiddelgjennomgang hos hjemmeboende eldre 

  Devik, Siri Andreassen; Alteren, Johanne; Olsen, Rose Mari (Chapter; Bokkapittel, 2021-07-06)
  Fokusgruppeintervjuene i denne studien viste at hjemmesykepleiere erfarer å ha kunnskap og vilje, men liten myndighet i tverrfaglig legemiddelgjennomgang for hjemmeboende eldre. Data ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse og resulterte i to hovedkategorier med tilhørende underkategorier: Aktørenes ansvar og oppgaver (sykepleieren, legen, farmasøyten) og Organisasjonens betydning for ...
 • Å skape handlingsrom for pasientsikkerhet i sykehjem. Sykepleieres erfaringer med å delta i simulering in situ på sykehjem 

  Lindgren, Sari Johanna; Høgbakk, Mona Lahm; Evju, Anne Svelstad; Wiklund Gustin, Lena (Chapter; Bokkapittel, 2021-01-08)
  Some patients in nursing homes require extra attention to enable staff to detect and manage deterioration at an early stage. Nursing skills are vital to make systematic observations and assessments of a patient’s condition. It is challenging for nurses in nursing homes to make professional decisions without being able to consult other nurses. To improve the quality and safety of health care for ...
 • Utøvelse av kunnskapsbasert praksis i sykehjem 

  Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann (Chapter; Bokkapittel, 2021-01-08)
  Evidence-based practice (EBP) is one of the core skills in nursing, and it has received increased attention in official documentation and parliamentary announcements. The objective of this chapter is to develop knowledge about how EBP can be employed in nursing homes. The chapter is based on the experiences of nursing students during their project work on health promotion and prevention in a nursing ...
 • Kulturell trygghet for den samiske pasienten i møter med helsevesenet 

  Nymo, Randi Inger Johanne (Chapter; Bokkapittel, 2021-01-08)
  This chapter focuses on how nurses should act towards Sámi patients in order to promote cultural safety in meetings with the healthcare system. The method applied is a secondary analysis of interviews of 12 persons, as well as participatory observations. The findings show that there still are barriers between health personnel and Sámi patients due to the historic legacy and lack of knowledge. The ...
 • NAVs brukermøter med flyktninger og unge voksne 

  Douglas, Marcela; Kane, Aina Aune (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Flyktninger og unge voksne er to ulike og sammensatte grupper, som til tross for ulikheter innad og på tvers har fellestrekk i sin livssituasjon. Et hovedfunn i dette arbeidet er at flyktninger og unge voksne til tross for ulikheter har noen av de samme utfordringene knyttet til utenforskap som gir ekstra utfordringer i møte med arbeidslivet. I dette kapitlet tar vi utgangspunkt i at det å være i ...
 • Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging 

  Arntzen, Cathrine; Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Mange unge voksne erfarer utenforskap ved at de ikke er i jobb eller utdanning. Arbeid har stor betydning for medborgerskap, sosial deltakelse, tilhørighet, verdighet og identitet. I NAV satses det i økende grad på å ta i bruk ordinære arbeidsplasser som opplæringsarena for å få personer med større bistandsbehov ut i ordinært arbeid. Tiltaket Utvidet oppfølging innebærer å ansette jobbspesialister ...
 • En analyse av arbeidssøkeres erfaringer med å få oppfølging: "Jobbspesialisten ble min redning" 

  Munkejord, Mai Camilla; Arntzen, Cathrine (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Når vi er opptatt av å utvikle kvaliteten i oppfølgingstjenestene i NAV er det viktig å lytte til arbeidssøkerne for å høre hva de har å si om den oppfølgingen de får. I dette kapittelet vil vi analysere dybdeintervjuer med 16 arbeidssøkere, 8 kvinner og 8 menn i alderen 20-35 år. Disse hadde, på intervjutidspunktet, fått oppfølging fra en jobbspesialist mellom 4 og 16 måneder. Hele 12 av de 16 ...
 • Interpolation, dés-interpolation, ré-interpolation. Le Tristan en prose et l'Agravain 

  Grange, Huw R. (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Vers la fin de la séquence d’épisodes repris à l’Agravain qui se trouvent interpolés dans certains manuscrits du Tristan en prose, les chevaliers partis en quête de Lancelot retournent à la cour du roi Arthur à Camaalot. Ils rentrent non seulement avec leur héros, mais encore avec leurs histoires : une fois tous confortablement installés – toute armure dûment enlevée – le roi invite ses chevaliers ...
 • Forty Years of Arctic Primary Care Research on the Early Diagnosis of Cancer 

  Holtedahl, Knut Arne (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Usually, before a patient with cancer can be treated in a hospital, a general practitioner (GP) must suspect the diagnosis and refer the patient. GPs often worry that they could have done better for some of their cancer patients. Had there been an unreasonable delay of diagnosis? In the arctic, rural/urban city of Tromsø, this question became the subject of several scientific articles. Symptoms was ...
 • Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe 

  Gunntorsdottir, Hermina; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  According to the UNHCR’s report Global Trends - Forced Displacement in 2018 (UNHCR, 2019) on changes in UNHCR’s population of concern related to ongoing crises, the number of refugees under UNHCR’s care is almost double that of 2012, with two thirds coming from just 5 countries. Furthermore it is stated that the total global refugee population under UNHCR’s mandate is now at the highest level ever ...
 • RE approaches and strategies in Northern Europe 

  Gunntorsdottir, Hermina; Douglas, Marcela; Saus, Merete; Paulgaard, Gry (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  In the UNHCR data base on refugees, Northern Europe consists of eight countries, the Nordic countries: Sweden, Denmark, Finland, Norway and Iceland, and the Baltic countries: Lithuania, Latvia and Estonia with a total population of 33,121,044. At the end of year 2017, the total number of refugees, asylum-seekers and stateless persons in Northern Europe was 788,717 (UNHCR, 2019, table 1).
 • Zinc binding and chelating compounds as inhibitors of bacterial metalloproteases and human matrix metalloproteases 

  Rahman, Fatema Amatur (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-10-13)
  Bacterial multi-drug resistance is a major health problem worldwide. Inhibition of bacterial virulence is suggested to be a promising strategy in the development of new antibacterial drugs. The present work has focused on identifying new inhibitors of the bacterial virulence factors thermolysin (TLN), pseudolysin (PLN, LasB) and aureolysin (ALN), which are all zinc metalloproteases (MPs) using enzyme ...

View more