Recent additions

 • Dødsfall og personskader ved bruk av ATV og snøscooter i Nord-Norge i 2013–14 

  Rønning, Tone; Grov, Ellen Karine; Wisborg, Torben (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-08)
  BAKGRUNN Det er tidligere vist høy forekomst av skader og dødsfall i forbindelse med bruk av snøscooter og andre terrengkjøretøy i Nord-Norge. Det finnes ikke tilgjengelig offentlig statistikk der disse funnene kan følges over tid. Målet med studien var å fremskaffe nye prevalenstall for skader og dødsfall etter bruk av snøscooter og andre terrengkjøretøy og å bedømme samsvar mellom ulike datakilder.<p> ...
 • The role of OAT2 (SLC22A7) in the cyclic nucleotide biokinetics of human erythrocytes 

  Sager, Georg; Smaglyukova, Natalia; Fuskevåg, Ole-Martin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-15)
 • Gene Expression, Function and Ischemia Tolerance in Male and Female Rat Hearts After Sub-Toxic Levels of Angiotensin II 

  Aljabri, Mohammad Belal; Lund, trine; Høper, Anje Christina; Andreasen, thomas vennØ; Al-Saad, Samer; Lindal, Sigurd; Ytrehus, Kirsti (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010-12-19)
  To examine the response to chronic high-dose angiotensin II (Ang II) and a proposed milder response in female hearts with respect to gene expression and ischemic injury. Female and male litter–matched rats were treated with 400 ng kg<sup>-1</sup> min<sup>-1</sup> Ang II for 14 days. Hearts were isolated, subjected to 30-min ischemia and 30-min reperfusion in combination with functional monitoring ...
 • Mapping the concept, content, and outcome of family-based outdoor therapy for children and adolescents with mental health problems: a scoping review. 

  Stea, Tonje Holte; Jong, Miek; Fegran, Liv; Sejersted, Ellen; Jong, Mats; Wahlgren, Sofia L.H.; Fernee, Carina Ribe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-10)
  Outdoor therapy and family-based therapy are suggested to be promising interventions for the treatment of mental health problems. The aim of the present scoping review was to systematically map the concept, content, and outcome of combining family- and outdoor-based therapy for children and adolescents with mental health problems. The Joanna Briggs Institute methodology and PRISMA guidelines were ...
 • Vi tar pulsen på smittevern i sykehjem - En tverrsnittsstudie på systemnivå i sykehjem i lokalsykehusområdet til Universitetssykehuset i Nord-Norge 

  Hagelien, Caroline Willemine Røsnæs; Paulsen, Barbro Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-22)
  <p><i>Bakgrunn:</i> Godt smittevern i sykehjem forebygger infeksjoner og hindrer spredning av antibiotikaresistente bakterier. Sykehjem er gjennom Smittevernforskriften pålagt å ha oppdatert infeksjonskontrollprogram (IKP). Det fins lite forskning på IKP og implementering av myndighetskrav knyttet til IKP i sykehjem i Norge. Med økende eldrebefolkning og større ansvar for sykere pasienter i ...
 • Behandling med aminoglykosider hos nyfødte og potensiell nyretoksisitet – oppfølging i skolealder 

  Jørandli, Sondre Woll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-21)
  <p><i>Bakgrunn -</i> Gentamicin har en kjent nyretoksisk effekt, og noen studier har funnet at barn behandlet med gentamicin har økt risiko for å utvikle nyreskade. Vi ville undersøke om bruk av aminoglykosider i nyfødtperioden ga subklinisk tegn på nyresykdom i skolealder, vurdert ved måling av blodtrykk og urin-biomarkører på tubulær og glomerulær skade. <p><i>Metode og materiale -</i> Deltakerne ...
 • Levels of Peripheral Circulating IL-6 and IL-10 Decrease Over Time Despite High Depression Burden in PTSD Patients 

  Bramness, Jørgen Gustav; Lien, Lars; Toft, Helge (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-05)
  Background: Patients with combined depression symptoms and post-traumatic stress disorder (PTSD) often exhibit high levels of circulating inflammatory biomarkers as either a cause or consequence of their disease. We aimed to investigate how cytokines and depression symptoms develop with one-year follow-up and compare them with non-PTSD patients.<p> <p>Methods: The study had a longitudinal design ...
 • Structural differences in brain structure after trauma An analysis based on The Tromsø Study 

  Christensen, Maren Angel (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Research conducted on trauma patients has shown that the local brain regions in patients diagnosed with post-traumatic stress disorder (PTSD) is smaller than in people who are not diagnosed with PTSD. Therefore, the research question we address in this master thesis is: Are there structural brain differences in participants that have experienced traumatic incidents in their lives? We also use anxiety ...
 • The use and misuse of methods for publication bias assessment and adjustment in meta-analyses of psychotherapeutic interventions: A systematic survey of the literature 

  Aas-Hansen, Espen; Røst, Susanne; Syla, Granit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-16)
  Publication bias poses a threat to the validity of meta-analytic reviews, as it can lead to summary effect size estimates becoming inflated. Meta-analysts are advised to utilize multiple methods for detecting and controlling for publication bias. Our study aims to examine which and how many methods meta-analysts of psychotherapeutic interventions for depression, anxiety and PTSD utilize to ...
 • Helseplager som følge av stress - til forveksling lik CFS/ME? Hvordan kan foreliggende empiri hjelpe oss til en bedre differensialdiagnostisk vurdering av personer med stressutløste helseplager og CFS/ME? 

  Danielsen, Lisa; Nordvang, Simon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Artikkelen presenterer en sammenfatning av helseplager som kan følge av stressbelastninger, sammenlignet med diagnostiske kriterier for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyelopati (CFS/ME). Forskningsfeltet viser at fatigue, søvnforstyrrelser, smerter og mageplager, samt ulike kognitive, autonome og immunologiske forstyrrelser, er plager som kan oppstå både som følge av stressbelastninger ...
 • Tenkningens form og innhold i det Schizofrene spektrum - En empirisk studie av relasjonen mellom de bisarre vrangforestillinger og formelle tankeforstyrrelser 

  Evenrud, Anders; Kvalnes, Rakel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Schizofrenispektrum lidelsene har en høy personlig og samfunnsmessig kostnad. Forskning på disse lidelsene har dessverre ført til det mange i feltet omtaler som begrenset og mange av måloppnåelsene i nevrologisk, biologisk og klinisk forskning har ikke blitt oppfylt. Fenomenologisk psykopatologi er en retning som har blitt re-aktualisert i kjølvannet av debatten om årsaken til denne stagnasjonen. ...
 • «Mamma, er du mest glad i telefonen eller i meg?» En kvalitativ studie av småbarnsforeldres erfaringer med og forhold til mobilbruk rundt barna 

  Augustson, Anders; Klepaker, Peder Tanke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Det er gjort mye forskning på hvilke innvirkninger småbarnsforeldres mobilbruk kan ha på forelder-barn-interaksjoner og potensielt barns utvikling. Færre studier har undersøkt foreldres holdninger til mobilbruk og blant norske populasjoner er forskningen knapp. Vi gjennomførte en kvalitativ studie med semistrukturerte intervjuer for å undersøke hvilke holdninger småbarnsforeldre har rundt sin egen ...
 • Forholdet mellom foreldres telefonbruk og oppfattet relasjonskvalitet: En experience sampling studie 

  Hanssen, Martin Kristoffer; Mørk, Pia Stoltenberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Foreldres telefonbruk i samvær med barn øker, og tidligere studier antyder at dette kan ha negative konsekvenser for foreldre-barn relasjonen. Formålet med denne studien var å gi økt kunnskap om hva foreldre bruker telefonen til, hvor distraherte de ble av de ulike aktivitetene, samt hvordan telefonbruken påvirket relasjonen til barnet. Vi brukte experience sampling-metoden til å samle inn data om ...
 • Metakognisjonen bak valg av studietaktikker hos "Elitestudenter". -En kvalitativ studie 

  Karlsson, Annie-Justicia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Media har de siste årene laget dokumentarer og skrevet en del artikler både i avisa og på internettet om studenter som går et såkalt ”elitestudium” (Medisin, juss, eller psykologi profesjon). Denne type omtalen har bemerket seg hos meg, da det gir et inntrykk om at disse studenter på noen måte er annerledes enn andre studenter. Selv om det ikke er forbeholdt ”elitestudier”, er det høye krav for å ...
 • Children’s sensitivity to eyebrow flash as an ostensive stimulus: a pilot study 

  Suhr, Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Ostensive signals are an integral part of normal everyday communication, a body of evidence indicates that some of them are innately recognizable to infants. The eyebrow flash has been suggested to be an ostensive signal by authors of human ethology studies. This have been shown little attention in the psychological field, this pilot study therefore has as goal of setting the basis for studying young ...
 • Startle-respons til bilder av genuine og falske ansiktsuttrykk 

  Blomli, Ingvill M.; Tangen, Nora Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
  Ansiktsuttrykk er en viktig del av den nonverbale kommunikasjonen mellom mennesker og det er derfor mange som forsøker å øke vår forståelse av dem gjennom forskning. For å forstå ansiktsuttrykkenes betydning i menneskers sosiale liv har man blant annet utforsket hvordan de tolkes og brukes, samt hvilke emosjonelle responser de utløser. I vår studie ble startle-responsen anvendt som en indeks for ...
 • Peer support in an outpatient clinic for people living with human immunodeficiency virus: a qualitative study of service users’ experiences 

  Øgård-Repål, Anita; Berg, Rigmor; Skogen, Vegard; Fossum, Mariann (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-25)
  <p><b>Background:</b> Although human immunodefciency virus (HIV) has become a manageable condition with increasing life expectancy, people living with HIV (PLHIV) are still often isolated from society due to stigma and discrimination. Peer support provides one avenue for increased social support. Given the limited research on peer support from the perspective of PLHIV, this study explored their ...
 • «Jeg følger pasientens narrativ i detalj, og så ...» En kvalitativ studie av norske terapeuters erfaringer med The Good Lives Model i behandling av personer dømt for seksuallovbrudd 

  Singh, Aman Dip; Syla, Leonard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-02-14)
  Foreliggende studie undersøker norske terapeuters erfaring med The Good Lives Model i behandling av personer dømt for seksuallovbrudd. Terapeutenes erfaring kan gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle modellen og behandlingstilbudet. Data er innhentet gjennom intervju med erfarne terapeuter (n = 5) ved Behandling av Seksuallovbruddsproblematikk i Spesialisthelsetjenesten (BASIS). Datamaterialet ...
 • Toxicity Assessment of Resveratrol Liposomes-in-Hydrogel Delivery System by EpiVaginal Tissue Model 

  Jøraholmen, May Wenche; Damdimopoulou, Pauliina; Acharya, Ganesh; Skalko-Basnet, Natasa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-06-17)
  The natural polyphenol resveratrol (RES) has shown great potential as an antimicrobial, including against microbes associated with vaginal infections. To fully exploit the activities of RES, an all-natural ingredients formulation for RES delivery at vaginal site has been developed, namely liposomes loaded with RES, incorporated into a chitosan hydrogel as secondary vehicle. Although considered ...
 • Whipple procedure at the University Hospital of North Norway (UNN) 

  Iversen, Edvard Vea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-17)
  Background Pancreatic cancer is the fourth most common cause of cancer-related death in Norway. At the University Hospital of North Norway (UNN) Tromsø, the Whipple procedure is the preferred method of treating resectable pancreatic cancer. Results after surgical treatment are dependent on the volume of procedures undertaken, and UNN Tromsø is considered a low-volume hospital. Our hypothesis is ...

View more