Recent additions

 • Idrett som integrasjonsarena - Betydninger av idrettsdeltagelse blant mannlige flyktninger 

  Corneliussen, Alexander Juhl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-19)
  Hensikten med studien er å undersøke hvilken betydning idrettsdeltagelse har hatt for integrering av mannlige flyktninger. For å undersøke idrettsdeltagelsens betydning for integrering tar studien for seg tre forskningsspørsmål: • Hvordan beskriver flyktningene sine møter med den organiserte idretten? • Hvilke betydninger har idrettsdeltagelse for integrering? • Hva slags betydning tillegger ...
 • Naturopplevelser i skolen: En kvalitativ studie av ungdoms naturopplevelser, naturkontakt og forhold til natur 

  Havaas, Marte Elise Rydland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-25)
  Denne kvalitative undersøkelsen har hatt som mål å avdekke hvordan ungdom opplever natur, og hvilken rolle programfag friluftsliv kan ha for deres naturopplevelser og forhold til natur. Ut over dette er det også interessant å undersøke hva naturopplevelse er for ungdommene, og hvilke kvaliteter ved naturopplevelsene som beskrives. Samt hvilken betydning naturopplevelser og naturkontakt har for ...
 • A study on the interactions between perfluorosulfonic acids and P-glycoprotein 

  Voloshyna, Tetyana (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  Perfluoroalkyl substances (PFAS) have received a great deal of attention due to the ubiquitous occurrence and persistence in the environment, resistance to degradation, and biological accumulation in wildlife and humans. PFAS are being detected around the globe, raising concerns regarding the toxicity and health risks to humans. Studies have shown that environmental toxicants, including PFAS, can ...
 • Attacking styles for Tromsø IL- A study of goals and how Tromsø IL score goals. -An investigation for classifying goal scoring patterns and scoring efficiency. A case study of Tromsø Idrettslag. 

  Johansen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Abstract Attacking styles within Tromsø IL- A study of scored goals and how Tromsø IL score goals. The purpose of this study is finding what attacking styles and formation were most effective regarding scoring goals for Tromsø IL (TIL) in the competitive seasons 2018, 2019 and 2020. In total TIL have scored 140 goals over the three seasons which averages 46,6 goals per season. Analyses of which ...
 • Å lære om snøskred og ta beslutninger i skredterreng: En kvantitativ studie av nybegynneres faktorbruk i sin beslutningstaking 

  Jorunnson Heill, Brage (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  9 av 10 som omkommer i snøskred utløste selv skredet. Å forbedre beslutningene i forkant av en ulykke kan derfor være livbergende. Hvordan vi driver opplæring i skredfaget er derfor viktig. Tidligere studier har sett på hvilke faktorer eksperter ser som relevante og benytter i sin beslutningstaking. Denne studien ser på hvilke faktorer nybegynnere bruker og ser på som viktige etter at de har gjennomført ...
 • Hvordan trener supermosjonister som hevder seg på regionalt nivå? En deskriptiv studie av treningsfrekvens, treningsvolum og treningsintensitet blant vinnere av Saltenregionens mosjonsløp 

  Underdahl, Tor Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Bakgrunn: Veldig få studier har tatt for seg treningen til godt trente mosjonister, eller såkalte supermosjonister, som hevder seg helt i toppen i regionale mosjonistløp. Det finnes ikke mange studier som beskriver faktorene treningsfrekvens, treningsvolum eller treningsintensiteten blant disse. Mål: Formålet med studien er å belyse problemstillingen: Hvordan trener supermosjonister som hevder seg ...
 • Sammenhengen mellom kampresultat og fysisk prestasjonsevne i elitefotball 

  Nilsen, Joakim Amandus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-11)
  Introduksjon: Det scores flest mål i elitefotball i løpet av de siste 15 minuttene. Det kan være forklart med mer tretthet i løpet av kampen og derfor være påvirket av fysisk prestasjonsevne hos fotballspillere. Hensikten med denne studien var å undersøke forskjeller i høyhastighetsløp (HIR) og sprintdistanse (S), totale distanse (TD), og akselerasjonsaksjoner (ACC + -) i kamper som ender med seier, ...
 • Is the ongoing obesity epidemic partly explained by concurrent decline in cigarette smoking? Insights from a longitudinal population study. The Tromsø Study 1994–2016 

  Løvsletten, Ola; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Hopstock, Laila Arnesdatter; Jacobsen, Bjarne K.; Bønaa, Kaare Harald; Eggen, Anne Elise; Løchen, Maja-Lisa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-23)
  <p>The increase of obesity coincides with a substantial decrease in cigarette smoking. We assessed post-cessation weight change and its contribution to the obesity epidemic in a general population in Norway. A total of 14,453 participants (52.6% women), aged 25–54 years in 1994, who attended at least two of four surveys in the Tromsø Study between 1994 and 2016, were included in the analysis. Hereof ...
 • Cerebral blood flow measurements with 15O-water PET using a non-invasive machine-learning-derived arterial input function 

  Kuttner, Samuel; Wickstrøm, Kristoffer Knutsen; Lubberink, Mark; Tolf, Andreas; Burman, Joachim; Sundset, Rune; Jenssen, Robert; Appel, Lieuwe; Axelsson, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-08)
  <p>Cerebral blood flow (CBF) can be measured with dynamic positron emission tomography (PET) of <sup>15</sup>O-labeled water by using tracer kinetic modelling. However, for quantification of regional CBF, an arterial input function (AIF), obtained from arterial blood sampling, is required. In this work we evaluated a novel, non-invasive approach for input function prediction based on machine learning ...
 • Molar - Incisor Hypomineralization (MIH) and long - term exposure to 25 - hydroxyvitamin D, measured as Bone Mineral Density (BMD) in adolescents from Northern Norway: an epidemiological study based on the Tromsø study: “Fit Futures” 

  Dekkerhus, Kristin Adelaide (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-20)
  Aims: The basis of the study was to evaluate if MIH could be related to low levels of vitamin D. Vitamin D is understood to have a key role in both enamel and dentin formation, and maturation, in addition to skeletal integrity. BMD could give a clue of the participants’ long - term vitamin D exposure, indirectly giving a reflection of a possible vitamin D impact on enamel mineralization. Materials ...
 • Valg av kronemateriale for posteriore konstruksjoner blant offentlige tannleger ved universitetstannklinikker i Norge - En spørreundersøkelsesbasert studie 

  Gustavsen, Mari; Døhl, Emma A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-18)
  Hensikten med masteroppgaven er å få et innblikk i hvilke faktorer som påvirker valg av kronemateriale blant tannleger ansatt på offentlige klinikker, tilknyttet Universitet i Tromsø. Oppgaven fokuserer på posteriore, single kroner, og hva tannlegene vektlegger når de velger materiale. Når tannleger velger kronematerial, så kan flere faktorer påvirke valget, for eksempel antall praktiserende år, ...
 • Pre- and post-diagnostic blood profiles of chlorinated persistent organic pollutants and metabolic markers in type 2 diabetes mellitus cases and controls; a pilot study 

  Berg, Vivian; Charles, Dolley; Bergdahl, Ingvar A.; Nøst, Therese Haugdahl; Sandanger, Torkjel M; Tornevi, Andreas; Huber, Sandra; Fuskevåg, Ole Martin; Rylander, Charlotta (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-09)
  Objective - Several risk factors for type 2 diabetes mellitus (T2DM) are also associated with blood concentrations of persistent organic pollutants (POPs), and factors related to the disease may affect POP concentrations, and subsequent associations between POPs and T2DM. The purpose of this pilot study was to investigate the change in concentrations of lipids, hormones and POPs pre- and post-diagnosis ...
 • Covid-19-related misinformation on social media: a systematic review 

  Gabarron Hortal, Elia Dolores; Oyeyemi, Sunday Oluwafemi; Wynn, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-19)
  Objective - To review misinformation related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) on social media during the first phase of the pandemic and to discuss ways of countering misinformation.<p> <p>Methods - We searched PubMed®, Scopus, Embase®, PsycInfo and Google Scholar databases on 5 May 2020 and 1 June 2020 for publications related to COVID-19 and social media which dealt with misinformation ...
 • Physical capability, physical activity, and their association with femoral bone mineral density in adults aged 40 years and older: The Tromsø study 2015–2016 

  Hauger, Annette Vogt; Holvik, Kristin; Bergland, Astrid; Ståhle, Agneta; Emaus, Nina; Morseth, Bente; Strand, Bjørn Heine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-04-16)
  Summary: Since muscles can influence bone growth and vice versa, we examined if level of physical activity and physical capability tests can predict areal bone mineral density (aBMD). Both high activity level and good test performance were associated with higher aBMD, especially in women. <p> <p>Introduction: Muscle influences bone formation and vice versa. Tests of physical capability and level ...
 • Da laben hun tilhører stengte dørene, flyttet Solveig babyforskningen sin til Zoom 

  Sundquist, Jonas; Flatebø, Solveig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-08)
  Det så mørkt ut for Solveig Flatebøs doktorgradsarbeid da Norge erklærte unntakstilstand i mars i fjor. Så fikk hun en idé som gjorde forskningen mye lettere å gjennomføre.
 • Complete Genome Sequences of 12 Quinolone-Resistant Escherichia coli Strains Containing qnrS1 Based on Hybrid Assemblies 

  Kaspersen, Håkon; Haverkamp, Thomas Hendricus Augustus; Ilag, Hanna Karin; Øines, Øivind; Sekse, Camilla; Slettemeås, Jannice Schau (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-01-28)
  In total, 12 quinolone-resistant <i>Escherichia coli</i> (QREC) strains containing <i>qnrS1</i> were submitted to long-read sequencing using a FLO-MIN106 flow cell on a MinION device. The long reads were assembled with short reads (Illumina) and analyzed using the MOB-suite pipeline. Six of these QREC genome sequences were closed after hybrid assembly.
 • Clinical Lipidomics: Effects of Vitamin D in Human Adipose Tissue 

  Chan, Sze Mang Sammy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  Vitamin D is vital for calcium homeostasis and skeletal health, has immunomodulatory effects and is involved in the regulation of differentiation and proliferation of many different cell types. Adipose tissue is an important metabolic organ and a major organ for vitamin D storage. Though, the role of vitamin D and its function in adipose tissue is not fully explored. This thesis applies a solvent ...
 • Molecular modelling of interactions between antipsychotic drugs and receptors mediating antipsychotic effects and important side effects 

  Issifou, Halimatu Sadia T. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-10)
  Dopamine and serotonin are two neurotransmitters that exert their actions through mediation of dopaminergic and serotonergic receptors respectively. The receptors in focus in the current study, are the dopamine D2 and serotonin 5-HT2A receptors. Common for both receptors is that they are class A G-protein-coupled receptors consisting of seven transmembrane helices embedded in the lipid membrane of ...
 • Mest meningsfylte dager. En kvalitativ oppgave om sykepleieres opplevelse av eget arbeid i Psykisk helse og TSB 

  Edvardsen, Tone Benedict (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-09)
  Tema: Arbeidet til sykepleiere i feltet Psykisk helse og TSB Metode: Kvalitativ forskningsmetode, der semistrukturerte intervju ble utført. I utførelsen var det brukt lydopptak, som senere ble transkribert. Analyse: Malteruds (2017) STC Hensikten med studien var å få et innblikk i sykepleiere opplevelse av eget arbeid, når de arbeidet på en sengepost i spesialisthelsetjenesten. Resultatene viste at ...
 • Forskningsfeltet innvandrerhelse i Norge – en litteraturstudie 

  Eriksen, Linda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-05)
  Innledning: Migrasjon er relatert til helse i et komplekst samspill. Det er utfordringer knyttet til enkelte helseproblemer og til tilgjengelighet av helsetjenester for enkelte innvandrere. Forskningsaktiviteten innen innvandrerhelse er økende, men veksten er ustrukturert. Økt fokus kan videreføre arbeidet for likeverdige helsetjenester på en evidensbasert måte hvis forskningsfeltet systematiseres. ...

View more