Recent additions

 • Primær hyperparatyreoidisme i Nord-Norge - En retrospektiv kvalitetsundersøkelse ved endokrinologisk seksjon, UNN Tromsø 

  Skjerpen, Viljar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: Primær hyperparatyreoidisme (PHPT) er en sykdom med overproduksjon av paratyreoideahormon (PTH) oftest grunnet et PTH-sekrerende adenom. Formålet med oppgaven er en retrospektiv kvalitetsundersøkelse av pasienter diagnostisert med PHPT ved endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Dels ønsker vi å gjøre en demografisk beskrivelse av pasienter som har fått diagnosen, ...
 • Forekomst av kreft hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser: en litteraturstudie 

  Opshaug, Benedicte Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: Pasienter med alvorlige psykiske lidelser dør 10-15 år tidligere enn normalbefolkningen. Dødeligheten av kreft for pasienter med alvorlige psykiske lidelser er jevnt over høyere, sammenlignet med normalbefolkning. Tidligere forskning på forekomst av kreft viser sprikende funn. Formålet med oppgaven er å undersøke forekomst av alle typer kreft blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser, ...
 • Hjerterytmeregistrering hos pasienter med akutt hjerneinfarkt innlagt i perioden 2012-2019 ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. 

  Larsen, Robin Durendahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: Atrieflimmer (AF) er en potent risikofaktor for hjerneslag og regnes å være årsaken til 20-30% av hjerneslag. Antikoagulasjonsbehandling har veldokumentert beskyttende effekt mot hjerneslag hos AF pasienter sammenlignet med platehemming. Tilstrekkelig hjerterytmeregistrering er derfor sentralt for valg av sekundærforebygging hos hjerneslagpasientene. Omfanget av hjerterytmemonitorering hos ...
 • Antigen-specific humoral immune responses in vitro 

  Gabler, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Introduction: FNAIT is a condition were the immune system of a pregnant woman is activated and produces antibodies against an unborn child’s blood platelets. The mechanisms behind the activation of the B-cells remain unknown. The purpose of this research was to look at antigen-specific humoral immune responses associated with FNAIT. Our goal was to activate antigen-specific B-cells in vitro. Method: ...
 • Hvordan forklarer fastleger MUPS til sine pasienter? En kvalitativ studie 

  Nyhus, Ane Bones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Bakgrunn: Medisinsk uforklarlige symptomer (MUPS) er somatiske plager og symptomer som en ikke finner årsaken til. Vanlige MUPS-tilstander inkluderer svimmelhet, tretthet, irritabel tarm og kronisk utmattelseslidelse (CFS). Mange leger synes at MUPS-pasienter kan være vanskelig å håndtere, da de utfordrer det biomedisinske sykdomssynet som mange lærer på medisinstudiet. Flere pasienter ønsker ...
 • Kroppssammensetning, aldring og assosiasjon med fysisk funksjon: en tverrsnittstudie i Tromsøundersøkelsen 2015-2016 

  Ulvang, Aksel Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: I Norge har vi en aldrende befolkning. Kroppssammensetning kan si noe om en persons helsestatus og diagnostisere enkelte sykdommer, og endres med økende alder. Kjennskap til kroppssammensetning kan ha betydning for forebygging og behandling av aldersrelatert sykdom. Dette gjelder både eksisterende og «nye» tilstander, eller samlebegreper, som osteosarkopeni og osteosarkopenisk fedme. Formål: ...
 • EKG-forandringer ved bruk av SSRI, ett litteraturstudium 

  Jaatun, Vebjørn Rikardsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-24)
  Formålet med oppgaven var å se på effekten av ulike SSRI på QTc-intervallet i kliniske studier. SSRI er en gruppe antidepressiva som er hyppig brukt og er ansett å ha generelt svært god bivirkningsprofil sammenliknet med tidligere legemiddelgrupper. Et US FDA-advarsel fra 2011 assosierte derimot SSRI-et citalopram med forlengelse av QTc-intervallet. Dermed blir det av interesse å sammenlikne ...
 • Er korttidsresultater etter kirurgi for tykktarmskreft blitt bedre med moderne perioperative metoder? 

  Nylund, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Innledning: Tykktarmskreft er blant de vanligste kreftdiagnosene i Norge, og kirurgi er primærbehandlingen. Korttidsresultater etter kirurgisk behandling avhenger av mange faktorer. Siste 15 år har det tilkommet en rekke nye behandlingsmetoder og perioperative regimer til kolorektal kirurgi. Formålet med studien er å undersøke om korttidsresultater ved kirurgi for tykktarmskreft ved UNN Tromsø er ...
 • Caffeine for treating apnea in premature babies - A literary review 

  Kristiansen, Christel Brekke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Premature infants with pulmonary complications is becoming a substantial health care problem. Apnea of prematurity being one of the biggest challenges that may end in death with no or wrongful treatment. Non-invasive respiratory support has been the favorable alternative, and caffeine citrate has been the drug of choice since the 1970s. The aim of this study was to explore how effective caffeine is ...
 • Medikamentell primærprofylakse mot venøs tromboembolisme hos polikliniske kreftpasienter - en systematisk oversikt og narrativ analyse 

  Larsen, Emilie Moss (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Bakgrunn: VTE er den hyppigst forekommende årsaken til død hos kreftpasienter etter selve kreftsykdommen. På tross av at kreftpasienter har svært høy risiko for utvikling av VTE, er ikke forebyggende behandling rutinemessig anbefalt i nåværende retningslinjer. Hensikten med denne oppgaven var å lage en oversikt over kliniske studier som har undersøkt medikamentell primærprofylaktisk behandling mot ...
 • Midterm outcomes for stemless hemiarthroplasty for glenohumeral osteoarthritis A retrospective study 

  Robertsen, Marit Katarina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Osteoarthritis is the most common form of arthritis. For glenohumeral osteoarthritis the gold standard treatment for end stage disease is arthroplasty with stemmed prosthesis. The trend surrounding shoulder arthroplasty focuses on reducing stem-related complication, but mid- to long-term studies on stemless hemiarthroplasty are needed to evaluate durability. Our hypothesis was that stemless ...
 • Fremtidens leger - En ensartet eller mangfoldig og multikulturell gruppe? 

  Ellingsen, Hanna Elise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-30)
  Bakgrunn: I dag baserer opptak til medisinstudiet i Norge seg i stor grad på karakterer og mange tar opp fag ved dyre privatgymnas for å øke sitt karaktersnitt. Norges befolkning blir stadig mer etnisk og kulturelt mangfoldig, og det kreves stadig større kulturell kompetanse for å kunne tilby gode helsetjenester til hele befolkningen. Målet med denne oppgaven er å undersøke om dagens opptaksordninger ...
 • Brukere av MiniMed 670G ved medisinsk avdeling, UNN 

  Johansen, Mats Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
  Oppgavens formål er å undersøke hvilken effekt insulinpumpen MiniMed 670G har på HbA1c, hypoglykemiske episoder og livskvalitet sammenlignet med andre former for behandling ved diabetes mellitus type 1 (DM1). Studien er en retrospektiv kontrollert kvalitetssikringsstudie av 116 pasienter diagnostisert med DM1 som behandles ved medisinsk poliklinikk ved UNN Tromsø. Intervensjonsgruppen brukte MiniMed ...
 • Carbapenem resistance determinants acquired through novel chromosomal integrations in extensively drug-resistant pseudomonas aeruginosa 

  Janice, Jessin; Agyepong, Nicholas; Owusu-Ofori, Alex; Govinden, Usha; Essack, Sabiha; Samuelsen, Ørjan; Sundsfjord, Arnfinn; Pedersen, Torunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-06-17)
  Two novel bla<sub>DIM-1</sub>- or bla<SUB>IMP-1</SUB>-containing genomic islands (GIs) were discovered by whole-genome sequence analyses in four extensively drug-resistant (XDR) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> isolates from inpatients at a tertiary hospital in Ghana. The strains were of sequence type 234 (ST234) and formed a phylogenetic clade together with ST111, which is recognized as a global ...
 • Native American social work – Including family and community 

  Swanson, Shanley; Nygård, Reidunn Håøy; Saus, Merete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-07-05)
  <i>Summary</i> - This study investigates family involvement and culturally informed social work in Native American communities. The study was conducted in Native American communities in Montana, USA. Twenty-three Native American social work professionals participated in qualitative interviews. Analyses draw on theory of historical trauma and family involvement in indigenous social. Throughout the ...
 • New clinical data on human spinal cord re-irradiation tolerance 

  Doi, Hiroshi; Tamari, Keisuke; Oh, Ryoong-Jin; Nieder, Carsten (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-05-05)
  <i>Purpose</i> - To provide additional clinical data about the re-irradiation tolerance of the spinal cord.<br><br> <i>Methods</i> - This was a retrospective bi-institutional study of patients re-irradiated to the cervical or thoracic spinal cord with minimum follow-up of 6 months. The maximum dose (Dmax) and dose to 0.1cc (D0.1cc) were determined (magnetic resonance imaging [MRI]-defined cord) ...
 • Overexpression of mir-20a-5p in tumor epithelium is an independent negative prognostic indicator in prostate cancer—a multi-institutional study 

  Stoen, Maria J.; Andersen, Sigve; Rakaee, Mehrdad; Pedersen, Mona I.; Ingebriktsen, Lise M.; Dønnem, Tom; Lombardi, Ana P. G.; Kilvaer, Thomas K.; Rasmussen Busund, Lill-Tove; Richardsen, Elin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-14)
  <i>Objective</i>: assessing the prognostic role of miR-20a-5p, in terms of clinical outcome, in a large multi-institutional cohort study.<br><br> <i>Methods</i>: Tissue microarrays from 535 patients’ prostatectomy specimens were constructed. In situ hybridization was performed to assess the expression level of miR-20a-5p in different tissue subregions: tumor stroma (TS) and tumor epithelium (TE). ...
 • The hers and his of prosociality across 10 countries 

  Olsson, Maria; Froehlich, Laura; Dorrough, Angela R.; Martiny, Sarah E. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-19)
  Is there a ‘more helpful’ gender? The present research assessed gender differences in prosocial self-perceptions, prosocial behavioural intentions, and prosocial (transfer) behaviour in same- and other-gender interactions in 10 countries (N = 1,915). The present results showed negligible differences in the degree to which women and men saw themselves as prosocial. However, larger gender differences ...
 • Conditions and strategies to meet the challenges imposed by the COVID-19-related visiting restrictions in the intensive care unit: A Scandinavian cross-sectional study 

  Jensen, Hanne Irene; Åkerman, Eva; Lind, Ranveig; Alfheim, Hanne Birgit; Frivold, Gro; Fridh, Isabell; Ågård, Anne Sophie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-07-26)
  <p>Objectives: To examine conditions and strategies to meet the challenges imposed by the coronavirus disease 2019 (COVID-19)-related visiting restrictions in Scandinavian intensive care units. <p>Research methodology/design: A cross-sectional survey. <p>Setting: Adult intensive care units in Denmark, Norway and Sweden. <p>Main outcome measures: Likert scale responses and free-text comments within ...
 • Antenatal breastmilk expression for women with diabetes in pregnancy - a feasibility study 

  Johnsen, Maren; Klingenberg, Claus; Brand, Meta; Revhaug, Arthur; Andreassen, Gunnbjørg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-07-23)
  <p>Background: Mothers with diabetes are less likely to achieve successful breastfeeding. Antenatal breastmilk expression (ABE) may facilitate earlier breastfeeding, but feasibility of introducing ABE and its acceptance among Scandinavian women have previously not been investigated. <p>Methods: This observational trial was conducted between the 1 January 2019 and the 12 March 2020 in Tromsø, Norway. ...

View more